Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA rendszer a csoportok és osztályok kapcsolatában az alábbi két különböző csoportot kezeli:

Note
titleOsztálybontott csoportok

Az osztálybontott csoportok olyan csoportok, melynek tanulói csak egy adott osztály tanulói lehetnek!

...