Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A Kollégium osztályok felületen hozhatóak létre és tarthatóak karban az egyes Kollégiumi osztályok.

Image Added

A Kollégium osztályok a Nyilvántartás menüben elérhető osztályokhoz képest csökkentett beállítási lehetőségekkel rendelkeznek, az egyes funkcióknak megfelelően.