Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jogosultságok beállítása

A KRÉTA rendszerben a felhasználói jogosultságokat a NYILVÁNTARTÁS főmenü Alkalmazottak menüpontjában az alkalmazott szerkesztési felületén a Belépési adatok lapfülön lehet szabályozni. 


Warning
iconfalse
titleAlkalmazottak és jogosultságok

A KRÉTA rendszerbe - az alapértelmezett admin felhasználónév kivételével - csak olyan felhasználóval lehet belépni, aki szerepel az alkalmazottak listájában. Az alkalmazottak belépési adatainál lehet azt a felhasználónevet és jelszót beállítani, amely segítségével a felhasználó be tud lépni a KRÉTA rendszerbe.


A Jogosultsági mezőbe kattintva a legördülő menüből lehet kiválasztani a szükséges jogosultságokat. Kiválasztott jogosultságot törölni a jogosultság végén található 'X' ikonra kattintva lehet.


Note
iconfalse
titleJogosultságok

A jogosultsági szint beállításával lehet szabályozni, hogy a felhasználó a KRÉTA rendszerben milyen modulokhoz férhet hozzá.


A KRÉTA rendszer az alábbi jogosultságokat kezeli:


Jogosultsági szintJelentés

a Kréta rendszerben jelenleg használható jogosultsági szerepkörök a következők:

Image Modified

A felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerben és teljes körűen kezelheti a KRÉTA adatait.

Image Modified

A felhasználó pedagógusként beléphet az Elektronikus naplóba.

Image Modified

A felhasználó - szülőként vagy gondviselőként - beléphet az elektronikus ellenőrzőbe. 

Image Modified

Általános e-ügyintézőként kezeli a köznevelési e-ügyintézési folyamatokat 

Image Modified

Az e-ügyintézésben létrejövő dokumentumok (határozatok, hivatalos értesítések) aláírója

Image Modified

Az e-ügyintézés pénzügyi moduljában elvégzi a házipénztárral kapcsolatos műveleteket.

Image Modified

Az e-ügyintézésben beállítja a pénzügyi folyamatokhoz szükséges paramétereket, felügyeli a pénzügyi folyamatokat.

Image Modified

A közétkeztetési modulban beállítja a közétkeztetéshez szükséges paramétereket, kezeli a közétkeztetés folyamatait.

Image Modified

A közétkeztetési modulban felügyeli a modul működését, kapcsolatot tart a külső szereplőkkel.

Image Modified

Az ESL-modulban teljes körűen kezeli az adatokat, riportokat generál, kapcsolatot tart az ESL-ben érintettekkel.

Image Modified

A terembérlet modulban kezeli az intézmény helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos folyamatokat.

Image Modified

Az SAP-rendszer felé biztosítja az egyéb modulok működését.

Image Modified

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul eléréséhez kiosztható jogosultság.

Image Modified

A Távollétbejelentő modul elérését biztosítja minden egyéb jogosultság nélkül.BeosztásJogosultságLeírás
Iskolaigazgató, intézményvezető, igazgatóhelyettesNAPLÓ, ADMINISZTRÁTOR

A felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerbe és az elektronikus naplóba is. Az elektronikus naplóban ilyen esetben ún. szuperosztályfőnöki jogosultsággal rendelkezik, tehát az összes osztálynál hozzáférhet az osztályfőnöki feladatokhoz (pl. igazolások, mulasztások kezelése).

IskolatitkárADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni.
SzaktanárNAPLÓ

A felhasználó csak az elektronikus naplóba tud belépni.

Abban az esetben ha valamelyik osztálynál be van állítva osztályfőnöknek vagy osztályfőnök-helyettesnek akkor az e-naplóban hozzáférhet az adott osztály osztályfőnöki feladataihoz is.

RendszergazdaADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni, pl. a felhasználónevek és jelszavak kezeléséhez.Warning
iconfalse
titleTanévek kezelése

Figyelem! A KRÉTA rendszerben a belépési adatok tanévenként kezelhetők! Abban az esetben, ha a felhasználónevet és jelszót nem az aktív tanévben változtatják meg, akkor a megadott bejelentkezési adatokkal csak a kiválasztott tanévbe lehet belépni.


Abban az esetben, ha a tanároknak a felhasználónevet ill. jelszót a következő tanévben változtattuk meg, akkor a megadott felhasználónévvel ill. jelszóval csak arra a tanévre lehet bejelentkezni. Ha pl. a 2020/2021-es az aktív tanévünk a rendszerben, de szeretnénk módosítani a tanárok felhasználónevét vagy jelszavát a 2021/2022-es tanévre, akkor a módosított felhasználónévvel és jelszóval csak a KRÉTA rendszerben végrehajtott tanévváltás után lehet bejelentkezni!


Note
iconfalse
titleBelépési adatok

A belépési adatokat a KRÉTA rendszerben csak az aktív tanévben lehet megváltoztatni!


Diákolimpiai jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Diákolimpiai jelentkezések kezelése, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a közösségi szolgálatokat jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Közösségi szolgálat kezelése, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a Lázár Ervin Program modult jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Lázár Ervin Program modul használata, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a Távollét bejelentő (HR) modult jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik a Távollét bejelentő (HR) modul használata, a többi jogosultságától függetlenül.

Gyorsan meg szeretne ismerkedni az osztályfőnöki jogosultsággal?

Nézze meg alábbi oktatóvideónkat!


Osztályfőnöki jogosultság

Include Page
VIDEO:Osztályfőnöki jogosultság
VIDEO:Osztályfőnöki jogosultság