Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jogosultságok beállítása

A KRÉTA rendszerben a felhasználói jogosultságokat a NYILVÁNTARTÁS főmenü Alkalmazottak menüpontjában az alkalmazott szerkesztési felületén a Belépési adatok lapfülön lehet szabályozni. 

Alkalmazottak és jogosultságok

A KRÉTA rendszerbe - az alapértelmezett admin felhasználónév kivételével - csak olyan felhasználóval lehet belépni, aki szerepel az alkalmazottak listájában. Az alkalmazottak belépési adatainál lehet azt a felhasználónevet és jelszót beállítani, amely segítségével a felhasználó be tud lépni a KRÉTA rendszerbe.

A Jogosultsági mezőbe kattintva a legördülő menüből lehet kiválasztani a szükséges jogosultságokat. Kiválasztott jogosultságot törölni a jogosultság végén található 'X' ikonra kattintva lehet.

Jogosultságok

A jogosultsági szint beállításával lehet szabályozni, hogy a felhasználó a KRÉTA rendszerben milyen modulokhoz férhet hozzá.

A KRÉTA rendszer az alábbi jogosultságokat kezeli:

Jogosultsági szintJelentés

a Kréta rendszerben jelenleg használható jogosultsági szerepkörök a következők:

A felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerben és teljes körűen kezelheti a KRÉTA adatait.

A felhasználó pedagógusként beléphet az Elektronikus naplóba.

A felhasználó - szülőként vagy gondviselőként - beléphet az elektronikus ellenőrzőbe. 

Általános e-ügyintézőként kezeli a köznevelési e-ügyintézési folyamatokat 

Az e-ügyintézésben létrejövő dokumentumok (határozatok, hivatalos értesítések) aláírója

Az e-ügyintézés pénzügyi moduljában elvégzi a házipénztárral kapcsolatos műveleteket.

Az e-ügyintézésben beállítja a pénzügyi folyamatokhoz szükséges paramétereket, felügyeli a pénzügyi folyamatokat.

A közétkeztetési modulban beállítja a közétkeztetéshez szükséges paramétereket, kezeli a közétkeztetés folyamatait.

A közétkeztetési modulban felügyeli a modul működését, kapcsolatot tart a külső szereplőkkel.

Az ESL-modulban teljes körűen kezeli az adatokat, riportokat generál, kapcsolatot tart az ESL-ben érintettekkel.

A terembérlet modulban kezeli az intézmény helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos folyamatokat.

Az SAP-rendszer felé biztosítja az egyéb modulok működését.

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul eléréséhez kiosztható jogosultság.

A Távollétbejelentő modul elérését biztosítja minden egyéb jogosultság nélkül.
BeosztásJogosultságLeírás
Iskolaigazgató, intézményvezető, igazgatóhelyettesNAPLÓ, ADMINISZTRÁTOR

A felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerbe és az elektronikus naplóba is. Az elektronikus naplóban ilyen esetben ún. szuperosztályfőnöki jogosultsággal rendelkezik, tehát az összes osztálynál hozzáférhet az osztályfőnöki feladatokhoz (pl. igazolások, mulasztások kezelése).

IskolatitkárADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni.
SzaktanárNAPLÓ

A felhasználó csak az elektronikus naplóba tud belépni.

Abban az esetben ha valamelyik osztálynál be van állítva osztályfőnöknek vagy osztályfőnök-helyettesnek akkor az e-naplóban hozzáférhet az adott osztály osztályfőnöki feladataihoz is.

RendszergazdaADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni, pl. a felhasználónevek és jelszavak kezeléséhez.

Tanévek kezelése

Figyelem! A KRÉTA rendszerben a belépési adatok tanévenként kezelhetők! Abban az esetben, ha a felhasználónevet és jelszót nem az aktív tanévben változtatják meg, akkor a megadott bejelentkezési adatokkal csak a kiválasztott tanévbe lehet belépni.

Abban az esetben, ha a tanároknak a felhasználónevet ill. jelszót a következő tanévben változtattuk meg, akkor a megadott felhasználónévvel ill. jelszóval csak arra a tanévre lehet bejelentkezni. Ha pl. a 2020/2021-es az aktív tanévünk a rendszerben, de szeretnénk módosítani a tanárok felhasználónevét vagy jelszavát a 2021/2022-es tanévre, akkor a módosított felhasználónévvel és jelszóval csak a KRÉTA rendszerben végrehajtott tanévváltás után lehet bejelentkezni!

Belépési adatok

A belépési adatokat a KRÉTA rendszerben csak az aktív tanévben lehet megváltoztatni!

Diákolimpiai jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Diákolimpiai jelentkezések kezelése, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a közösségi szolgálatokat jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Közösségi szolgálat kezelése, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a Lázár Ervin Program modult jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Lázár Ervin Program modul használata, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a Távollét bejelentő (HR) modult jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik a Távollét bejelentő (HR) modul használata, a többi jogosultságától függetlenül.

Gyorsan meg szeretne ismerkedni az osztályfőnöki jogosultsággal?

Nézze meg alábbi oktatóvideónkat!

Osztályfőnöki jogosultság

Az alábbi videóban az osztályfőnöki/szuperosztályfőnöki jogosultságról kaphat információt.