Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben a felhasználói jogosutságokat az Alkalmazottak belépési adatainál lehet szabályozni. 

Alkalmazottak és jogosultságok

A KRÉTA rendszerbe - az alapértelmezett admin felhasználónév kivételével - csak olyan felhasználóval lehet belépni, aki szerepel az alkalmazottak listájában.

Az alkalmazottak belépési adatainál lehet azt a felhasználónevet és jelszót beállítani, amely segítségével a felhasználó be tud lépni a KRÉTA rendszerbe.

Jogosultságok

A jogosultsági szint beállításával lehet szabályozni, hogy a felhasználó a KRÉTA rendszerben milyen modulokhoz férhet hozzá.

A KRÉTA rendszer az alábbi jogoslutságokat kezeli:

Jogosultsági szintJelentésMegjegyzés

a Kréta rendszerben jelenleg használható jogosultsági szerepkörök a következőek:

NAPLÓA felhasználó pedagógusként beléphet az Elektronikus naplóba.
ADMINISZTRÁTORA felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerben és teljes körűen kezelheti a KRÉTA adatait.
ELLENŐRZŐA felhasználó - szülőként vagy gondviselőként - beléphet az elektronikus ellenőrzőbe. Ezt csak akkor célszerű használni, hogy ha a pedagógus gyermeke az adott iskolába jár.

SPECIÁLIS

a további, még nem aktiválható szerepkörök funkcióit és aktiválásukat a fenntartók még pontosítják
VEZETŐtervezett funkciója az adminisztrátorokénál bővebb jogkör

INAKTÍV

MŰSZAKItervezett funkciója kizárólag az intézményi leltározási tevékenységhez kapcsolódó felületekhez való hozzáférés

INAKTÍV

Az alábbiakban bemutatunk néhány tipikus jogoslutsági beállítást:

BeosztásJogosultságLeírás
Iskolaigazgató, intézményvezető, igazgatóhelyettesNAPLÓ, ADMINISZTRÁTOR

A felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerbe és az elektronikus naplóba is. Az elektronikus naplóban ilyen esetben ún. szuperosztályfőnöki jogosultsággal rendelkezik, tehát az összes osztálynál hozzáférht az osztályfőnöki feladatokhoz (pl. igazolások, mulasztások kezelése).

IskolatitkárADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni.
SzaktanárNAPLÓ

A felhasználó csak az elektronikus naplóba tud belépni.

Abban az esetben ha valamelyik osztálynál be van állítva osztályfőnöknek vagy osztályfőnök-helyettesnek akkor az e-naplóban hozzáférhet az adott osztály osztályfőnöki feladatihoz is.

RendszergazdaADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni, pl. a felhasználónevek és jelszavak kezeléséhez.

Tanévek kezelése

Tanévek kezelése

Figyelem! A KRÉTA rendszerben a belépési adatok tanévenként kezelhetők! Abban az esetben, ha a felhasználónevet és jelszót nem az akítv tanévben változtatják meg, akkor a megadott bejelentkezési adatokkal csak a kiválasztott tanévbe lehet belépni.

Abban az esetben, ha a tanároknak a felhasználónevet ill. jelszót a következő tanévben változtattuk meg, akkor a megadott felhasználónévvel ill. jelszóval csak arra a tanévre lehet bejelentkezni. Ha pl. a 2016/2017-es az akítv tanévünk a rendszerben, de szeretnén módosítani a tanárok felhasználónevét vagy jelszavát a 2017/2018-as tanévre, akkor a módosított felhasználónévvel és jelszóval csak a KRÉTA rendszerben végrehajtott tanévváltás után lehet bejelentkezni!

Belépési adatok

A belépési adatokat a KRÉTA rendszerben csak az akítv tanévben lehet megváltoztatni!

Osztályfőnöki jogosultság

Az alábbi videóban az osztályfőnöki/szuperosztályfőnöki jogosultságról kaphat információt.