Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Elsődlegesen a kerettantervben meghatározott tantárgyneveket kell alkalmazni. Ezen túlmenően felvihetők különböző fakultációk. Olyan esetekben, amikor az adott kerettantervben meghatározott tantárgy több tárgyra bontva kerül oktatásra (pl.: szakmai idegen nyelv esetében angol és német stb.), a „főtárgy” „főtantárgy” és az „altantárgy” funkciókat lehet használni. Ilyen esetekben a „főtárgy” „főtantárgy” minden esetben a kerettanterv szerinti tantárgynév. A gyakorlati tantárgyak esetében a tantárgy megnevezésének tartalmaznia kell a „gyakorlat” szót és javasoljuk a "gyakorlati tárgy" bejelölését is. 

...