Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Elsődlegesen a programtantervben meghatározott tantárgyneveket kell alkalmazni. Ezen túlmenően felvihetők különböző fakultációk. Olyan esetekben, amikor az adott programtantervben meghatározott tantárgy több tárgyra bontva kerül oktatásra (pl.: szakmai idegen nyelv esetében angol és német stb.), a „főtantárgy” és az „altantárgy” funkciókat lehet használni. Ilyen esetekben a „főtantárgy” minden esetben a programtanterv szerinti tantárgynév. 

Gazdálkodó szervezetnél megvalósuló gyakorlati órák

A célunk az, hogy már a tantárgyfelosztásban is rögzítésre kerüljenek azok az órák, amelyek gazdálkodó szervezeteknél (vagy költségvetési szerveknél) valósulnak meg. Ezeket az órákat a tantárgyfelosztás excel táblájában szükséges feltüntetni. Ilyen esetben a tanár nevéhez a "külső gyakorlati képzőhely" megnevezést kérjük felvinni.