Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Elsődlegesen a kerettantervben meghatározott tantárgyneveket kell alkalmazni. Ezen túlmenően felvihetők különböző fakultációk. Olyan esetekben, amikor az adott kerettantervben meghatározott tantárgy több tárgyra bontva kerül oktatásra (pl.: szakmai idegen nyelv esetében angol és német stb.), a „főtantárgy” és az „altantárgy” funkciókat lehet használni. Ilyen esetekben a „főtantárgy” minden esetben a kerettanterv szerinti tantárgynév. A gyakorlati tantárgyak esetében a tantárgy megnevezésének tartalmaznia kell a „gyakorlat” szót és javasoljuk a "gyakorlati tárgy" bejelölését is. 

Gazdálkodó szervezetnél megvalósuló gyakorlati órák

A célunk az, hogy már a tantárgyfelosztásban is rögzítésre kerüljenek azok az órák, amelyek gazdálkodó szervezeteknél (vagy költségvetési szerveknél) valósulnak meg. Ezeket az órákat a tantárgyfelosztás excel táblájában szükséges feltüntetni. Ilyen esetben a tanár nevéhez a "külső gyakorlati képzőhely" megnevezést kérjük felvinni.