Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Minden intézménynek egy tantárgyfelosztást kell készítenie és feltöltenie a Kréta KRÉTA rendszerbe, függetlenül attól, hogy hány feladatellátási hellyel, telephellyel rendelkezik. Kivételt képez az az eset, amikor a tagintézménynek általános iskolai vagy gimnáziumi képzései is vannak. Ebben az esetben külön kell feltölteni a szakképzési tantárgyfelosztást és a köznevelési tantárgyfelosztást.

...