Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Minden intézménynek egy tantárgyfelosztást kell készítenie és feltöltenie a KRÉTA rendszerbe, függetlenül attól, hogy hány feladatellátási hellyel, telephellyel rendelkezik. Kivételt képez az az eset, amikor a tagintézménynek általános iskolai vagy gimnáziumi képzései is vannak. Ebben az esetben külön kell feltölteni a szakképzési tantárgyfelosztást és a köznevelési tantárgyfelosztást.

Felnőttoktatási órák

A tantárgyfelosztásnak a felnőttoktatásban ellátott órákat is tartalmaznia kell.