Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

A Szakképzési juttatások menüpontban az intézmény tanulói jelennek meg adataikkal, valamint keresési és szűrési lehetőséggel:

Image RemovedImage Added


A rendszer megvizsgálja és megjeleníti a tanulók jogosultságát a szakképzési ösztöndíj tekintetében.

...


 • Expand
  titletanulói jogviszonnyal rendelkezik, • Expand
  titleadott évfolyam tanulója,

  2020/2021-es tanévben:

 • 1/9 4-es szintű szakképző iskola
 • Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli

  • 9. orientációs évfolyam
  • 9/Ny technikum nyelvi előkészítő
  • 9/Kny technikum két tanítási nyelvű előkészítő
  • 9. technikum
  • 9. technikum (két tanítási nyelvű)
  • 1/9 4-es szintű szakképző iskola
  • Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli
  • Ksz/13 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli
  • 1/13 5-ös szintű technikum
  • 3/15 5-ös szintű technikum
  • Beszámításos tanulók – Szakmajegyzék szerint magasabb évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat
  • Összevont évfolyam (amennyiben az adott osztály évfolyama „Összevont évfolyam”-ra van állítva, a tanulóhoz egyedileg beállított évfolyamot kell vizsgálni)
  • Dobbantó évfolyam
  • Műhelyiskola osztály


 • első szakmaszerző,
 • nem évismétlő,
 • duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül,
 • igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát.

...

A Tanulói lista felett található export funkcióval letölthető Excel fájl segítségével a rendszerben tárolt adatok egyszerűbben leellenőrizhetők.

A Nyilvántartás / Osztályok menüpontban szükséges jelölni, hogy az adott osztály Jogviszony típusa (tanulói / felnőttképzési) milyen?

Image Removed

Image RemovedAz Adatok újra generálása funkcióval a lista adatainak kiszámítását újra elvégzi a felület, az esetleges adatváltoztatások életbe léptetéséhez.

Image Added


Amennyiben egy osztályban Tanulói és Felnőttképzési jogviszonnyal vegyesen vannak tanulók, akkor a Tanulói listában többes módosítással az osztálytól eltérő Tanulókat ki kell jelölni, és a Módosítás gombbal elérhető Többes módosításkor megjelenő adatlap Tanügy fülén kell átállítani a Jogviszony típusát.

...

A Szakképzési juttatások fül Ösztöndíj adatait az adott KRÉTA renszerben rendszerben az adminisztrátorok tudják szerkeszteni, a tanuló Ösztöndíj jogosultság mértékét a rendszer automatikusan jeleníti meg, míg a Tanuló Bankszámla adatait a tanuló és/vagy a Törvényes képviselőnek beállított Gondviselóje/i tudja megadni, szerkeszteni.

...

A "Ceruza" ikonra kattintva kezdhető meg a szerkesztés, majd a "Mentés" gomb segítségével rögzülnak rögzülnek a felvitt adatok.


A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját / szülő / egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.

...