Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


A funkció leírásának feltöltése folyamatban van!


A 2020/2021. tanévtől elérhető a Szakképzési juttatások menüpont:


A Szakképzési juttatások menüpontban az intézmény tanulói jelennek meg adataikkal, valamint keresési és szűrési lehetőséggel:


A rendszer megvizsgálja és megjeleníti a tanulók jogosultságát a szakképzési ösztöndíj tekintetében.


Szakképzési ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki

 •  tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

 •  adott évfolyam tanulója,

  2020/2021-es tanévben:

  • 9. orientációs évfolyam
  • 9/Ny technikum nyelvi előkészítő
  • 9/Kny technikum két tanítási nyelvű előkészítő
  • 9. technikum
  • 9. technikum (két tanítási nyelvű)
  • 1/9 4-es szintű szakképző iskola
  • Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli
  • Ksz/13 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli
  • 1/13 5-ös szintű technikum
  • 3/15 5-ös szintű technikum
  • Beszámításos tanulók – Szakmajegyzék szerint magasabb évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat
  • Összevont évfolyam (amennyiben az adott osztály évfolyama „Összevont évfolyam”-ra van állítva, a tanulóhoz egyedileg beállított évfolyamot kell vizsgálni)
  • Dobbantó évfolyam
  • Műhelyiskola osztály
 • első szakmaszerző,
 • nem évismétlő,
 • duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül,
 • igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát.


Fontos, hogy csak abban az esetben számol és jelenít meg a Rendszer Szakképzési juttatást a menüpontban, ha az intézményben az Ellátott köznevelési feladat(ok) helyesen vannak beállítva (Nyilvántartás / Intézményi menüpont), és ezek a megfelelő osztályokhoz hozzá vannak rendelve (Nyilvántartás / Osztály / Feladatellátási hely).


A Tanulói lista felett található export funkcióval letölthető Excel fájl segítségével a rendszerben tárolt adatok egyszerűbben leellenőrizhetők.

Az Adatok újra generálása funkcióval a lista adatainak kiszámítását újra elvégzi a felület, az esetleges adatváltoztatások életbe léptetéséhez.


Amennyiben egy osztályban Tanulói és Felnőttképzési jogviszonnyal vegyesen vannak tanulók, akkor a Tanulói listában többes módosítással az osztálytól eltérő Tanulókat ki kell jelölni, és a Módosítás gombbal elérhető Többes módosításkor megjelenő adatlap Tanügy fülén kell átállítani a Jogviszony típusát.


A Tanulói adatlap kiegészült a Szakképzési juttatások füllel:


A Szakképzési juttatások fül Ösztöndíj adatait az adott KRÉTA rendszerben az adminisztrátorok tudják szerkeszteni, a tanuló Ösztöndíj jogosultság mértékét a rendszer automatikusan jeleníti meg, míg a Tanuló Bankszámla adatait a tanuló és/vagy a Törvényes képviselőnek beállított Gondviselóje/i tudja megadni, szerkeszteni.


A KRÉTA rendszerben törvényes képviselőnek jelölt teljes (azaz bővített) jogú Gondviselő a rendszerbe belépve, saját nevére kattintva elérhető Saját adatlap felületen tudja beállítani a tanuló Bankszámla adatait a Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban.


A "Ceruza" ikonra kattintva kezdhető meg a szerkesztés, majd a "Mentés" gomb segítségével rögzülnek a felvitt adatok.


A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját / szülő / egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.


Az egyes pénzintézeti összeolvadásokkal kapcsolatban előfordulhat, hogy az ügyfél számára még a régi, már megszűnt pénzintézetben kapott bankszámlaszám megmaradt, azonban a rendszerben lévő ellenőrző mechanizmusba ezek az átvitt, már nem létező pénzintézetek nem kerültek be. Ha ilyet tapasztalnak, kérjük, hogy az intézmények a saját Bejelentő felületükön keresztül a pénzintézet megnevezésével, a teljes bankszámlaszámot küldjék meg számunkra.  Új üzenet mezők kerültek ki az admin Dashboard felületre a tanulói Ösztöndíjjal kapcsolatban

Az Ösztöndíj alapadatok és az Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok hiányos megadására vonatkozó Dashboard figyelmeztetések jelennek meg az admin felületen.

 Új Testreszabás szekció jelent meg a menüpontban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Testreszabás menüpont alján új Beállítási szekció érhető el a Juttatás adatok frissítése funkcióval. A gombra kattintva a KRÉTA rendszere újra generálja az ÖSSZES tanuló jutattási adatait (jogosultság, nem jogosultság oka, ösztöndíj összege) a következő juttatás határnapra! A tanulók számától függően tovább is eltarthat a folyamat.


 • No labels