Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Milyen funkcionalitása van a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodulnak? 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodult (rövidítve KRÉTA IER) modult a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési illetve közoktatási intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők munkáját. Az eddig SANUS3 néven ismert szoftver teljes funkcionalitását lefedi , sőt és további folyamatokkal is bővült.

Milyen folyamatokat támogat a KRÉTA IER modulja? 

Az iskola-egészségügyi ellátás alábbi folyamatait támogatja a modul:

 • a rendszeres – jogszabályban előírt – védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, alkalmassági egészségügyi szűrések, illetve az ennek kapcsán tett intézkedések,

 • tisztasági vizsgálatok, tetvesség szűrése

 • gondozási tevékenységek,

 • védőoltások eseti és kampányszerű lebonyolítása, (beleértve a szükséges gondviselői engedélyek beszerzését is);

 • tanulók számára tanácsadás, illetve akut ellátás, fogadóórák,

 • csoportos és egyéni egészségfejlesztési órák,

 • gyógytestneveléssel kapcsolatos tevékenységek,

 • adminisztrációs és jelentési kötelezettségek biztosítása: az iskolaorvos illetve védőnők számára előírt – különféle hatóságok felé jogszabályban előírt jelentések (elsősorban összesített adatokat tartalmazó riportok) kért formában elkészítése, továbbítása.

Milyen kapcsolata van a rendszermodulnak a KRÉTÁ-hoz? 

A modul – elsősorban a kezelt személyes és egészségügyi adatok érzékenysége miatt – önálló rendszermodulkéntként kerül kifejlesztésre, önálló jogosultsági szerepkörökkel és elkülönített adatbázissal.

Ugyanakkor a modul a köznevelési és közoktatási intézmény KRÉTA rendszerével részben integráltan kerül megvalósításra, azaz:

 • látja /illetve frissíti/ az intézményi KRÉTA rendszerből a tanulók ott rögzített / nyilvántartott azonosító és elérhetőségi adatait (név, születési hely, dátum, anyja neve, lakcím, szülők elérési adatai), osztályba sorolását, csoportbeosztását, órarendjét, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat;

 • lehetőséget biztosít a Védőnő, illetve az Iskolaorvos számára a Gondviselőkkel történő dokumentált kapcsolattartásra, amennyiben ezt adatkezelési szempontok nem zárják ki.

Szoftverfrissítések és újdonságok

 

A KRÉTA IER használatának kezdő lépései oldalon részletesen bemutatjuk a rendszer paraméterek kezdeti értékeinek beállítását!

 

Megtekinthető a a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul Koordinátori jogosultság bemutatásának oktatóvideója!

 

Letölthető a KRÉTA IER ESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyeill. a csatlakozás egyszerűsített határozata 


Info
iconfalse
titleKeresés

Livesearch
spaceKeyIER
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Expand
titleKeresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

 • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
 • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.
 • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.Info
iconfalse
titleLetöltések

 ESZT Engedély

 ESZT Egyszerűsített határozat

 Gyors Áttekintő Segédlet


Info
iconfalse
titleKoordinátori jogosultság

Koordinátori jogosultság bemutatása a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodulban

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=1X1BzyqIwdk