Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Milyen funkcionalitása van a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodulnak? 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodult (rövidítve KRÉTA IER) modult a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési illetve közoktatási intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők munkáját. Az eddig SANUS3 néven ismert szoftver teljes funkcionalitását lefedi és további folyamatokkal is bővült.

Milyen folyamatokat támogat a KRÉTA IER modulja? 

Az iskola-egészségügyi ellátás alábbi folyamatait támogatja a modul:

  • a rendszeres – jogszabályban előírt – védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, alkalmassági egészségügyi szűrések, illetve az ennek kapcsán tett intézkedések,

  • tisztasági vizsgálatok, tetvesség szűrése

  • gondozási tevékenységek,

  • védőoltások eseti és kampányszerű lebonyolítása, (beleértve a szükséges gondviselői engedélyek beszerzését is);

  • tanulók számára tanácsadás, illetve akut ellátás, fogadóórák,

  • csoportos és egyéni egészségfejlesztési órák,

  • gyógytestneveléssel kapcsolatos tevékenységek,

  • adminisztrációs és jelentési kötelezettségek biztosítása: az iskolaorvos illetve védőnők számára előírt – különféle hatóságok felé jogszabályban előírt jelentések (elsősorban összesített adatokat tartalmazó riportok) kért formában elkészítése, továbbítása.

Milyen kapcsolata van a rendszermodulnak a KRÉTÁ-hoz? 

A modul – elsősorban a kezelt személyes és egészségügyi adatok érzékenysége miatt – önálló rendszermodulkéntként kerül kifejlesztésre, önálló jogosultsági szerepkörökkel és elkülönített adatbázissal.

Ugyanakkor a modul a köznevelési és közoktatási intézmény KRÉTA rendszerével részben integráltan kerül megvalósításra, azaz:

  • látja /illetve frissíti/ az intézményi KRÉTA rendszerből a tanulók ott rögzített / nyilvántartott azonosító és elérhetőségi adatait (név, születési hely, dátum, anyja neve, lakcím, szülők elérési adatai), osztályba sorolását, csoportbeosztását, órarendjét, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat;

  • lehetőséget biztosít a Védőnő, illetve az Iskolaorvos számára a Gondviselőkkel történő dokumentált kapcsolattartásra, amennyiben ezt adatkezelési szempontok nem zárják ki.

Szoftverfrissítések és újdonságok

 

KRÉTA IER Videótár újabb oktatóvideójában a Tisztasági vizsgálat funkciót mutatjuk be felhasználóinknak!

 

A KRÉTA IER adatok betöltése és kezelése aloldalon lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy a kRÉTA rendszerben hogyan lehet kezelni a feladatellátási helyeket, a tanulókat, az osztályokat és a tanulók besorolását, továbbá ismeretetjük, hogy hogyan lehet importálni a KIR-ből a tanulói adatokat. 

 

Folytatjuk a KRÉTA IER Videótárban az Iskolai Egészségügyi Rendszermodul bemutatását. Az videóban a Védőoltások funkciót mutatjuk be felhasználóinknak!

 

A KRÉTA IER Videótárban a Tanulók főmenü használatát mutatjuk be egy részletes oktatóvideóban!

 

 A KRÉTA IER – EESZT használatához szükséges lépések című aloldalon részletesen ismertetjük a IER modulban ill. az EESZT-ben végrehajtandó beállításokat és feladatokat!

 Korábbi hírek és információk

 

Ismerkedjen meg a KRÉTA-IER rendszer használatával a Videotár segítségével! A legújabb oktaóvideónkban az első lépéseket mutatjuk be és sok hasznos tanácsot adunk a rendszer kezeléséhez!

 

A KRÉTA IER használatának kezdő lépései oldalon részletesen bemutatjuk a rendszer paraméterek kezdeti értékeinek beállítását!

 

Megtekinthető a a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul Koordinátori jogosultság bemutatásának oktatóvideója!

 

Letölthető a KRÉTA IER ESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyeill. a csatlakozás egyszerűsített határozata!

Legújabb videók

Ismerkedjen meg a KRÉTA IER használatával aVideótárban elérhető oktatóvideók segítségével! A legújabb videókat lent láthatja illetve ide kattintva megnézheti az összes KRÉTA IER oktatóvideót is!

Tisztasági vizsgálat

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideó. A videóban a Tisztasági vizsgálat funkció kezelését mutatjuk be.

Védőoltások

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideó. A videóban a Védőoltások funkció kezelését mutatjuk be.

Tanulók főmenü bemutatása

A  videóban a KRÉTA  Iskolai Egészségügyi Rendszermodul Tanulók főmenüpontját mutatjuk be részletesen!

Első lépések 

A  videóban a KRÉTA  Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatának első lépéseit mutatjuk be a felhasználóknak!