Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKeyIER
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Milyen funkcionalitása van a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodulnak? 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodult (rövidítve KRÉTA IER) modult a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési illetve közoktatási intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők munkáját. Az eddig SANUS3 néven ismert szoftver teljes funkcionalitását lefedi és további folyamatokkal is bővült.

Milyen folyamatokat támogat a KRÉTA IER modulja? 

Az iskola-egészségügyi ellátás alábbi folyamatait támogatja a modul:

 • a rendszeres – jogszabályban előírt – védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, alkalmassági egészségügyi szűrések, illetve az ennek kapcsán tett intézkedések,

 • tisztasági vizsgálatok, tetvesség szűrése

 • gondozási tevékenységek,

 • védőoltások eseti és kampányszerű lebonyolítása, (beleértve a szükséges gondviselői engedélyek beszerzését is);

 • tanulók számára tanácsadás, illetve akut ellátás, fogadóórák,

 • csoportos és egyéni egészségfejlesztési órák,

 • gyógytestneveléssel kapcsolatos tevékenységek,

 • adminisztrációs és jelentési kötelezettségek biztosítása: az iskolaorvos illetve védőnők számára előírt – különféle hatóságok felé jogszabályban előírt jelentések (elsősorban összesített adatokat tartalmazó riportok) kért formában elkészítése, továbbítása.

Milyen kapcsolata van a rendszermodulnak a KRÉTÁ-hoz? 

A modul – elsősorban a kezelt személyes és egészségügyi adatok érzékenysége miatt – önálló rendszermodulkéntként kerül kifejlesztésre, önálló jogosultsági szerepkörökkel és elkülönített adatbázissal.

Ugyanakkor a modul a köznevelési és közoktatási intézmény KRÉTA rendszerével részben integráltan kerül megvalósításra, azaz:

 • látja /illetve frissíti/ az intézményi KRÉTA rendszerből a tanulók ott rögzített / nyilvántartott azonosító és elérhetőségi adatait (név, születési hely, dátum, anyja neve, lakcím, szülők elérési adatai), osztályba sorolását, csoportbeosztását, órarendjét, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat;

 • lehetőséget biztosít a Védőnő, illetve az Iskolaorvos számára a Gondviselőkkel történő dokumentált kapcsolattartásra, amennyiben ezt adatkezelési szempontok nem zárják ki.

Szoftverfrissítések és újdonságok

 

Ismerkedjen meg a KRÉTA-IER rendszer használatával a Videotár segítségével! A legújabb oktaóvideónkban az első lépéseket mutatjuk be és sok hasznos tanácsot adunk a rendszer kezeléséhez!

 

A KRÉTA IER használatának kezdő lépései oldalon részletesen bemutatjuk a rendszer paraméterek kezdeti értékeinek beállítását!

 

Megtekinthető a a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul Koordinátori jogosultság bemutatásának oktatóvideója!

 

Letölthető a KRÉTA IER ESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyeill. a csatlakozás egyszerűsített határozata 

Legújabb videók

Ismerkedjen meg a KRÉTA- IER használatávala Videótárban elérhető oktatóvideók segítségével!


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Első lépések 

A  videóban a KRÉTA  Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatának első lépéseit mutatjuk be a felhasználóknak!

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=rgQTHR0EYlkPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Koordinátori jogosultság bemutatása

A  videóban a KRÉTA  Iskolai Egészségügyi Rendszermodul  Koordinátori jogosultság funkciót mutatjuk be.

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=1X1BzyqIwdk