Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section

Bejelentkezés – Első lépések – Videótár GYIK


Section
bordertrue

Tartalomjegyzék — GYIK


Livesearch
spaceKeyIER
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Milyen funkcionalitása van a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodulnak? 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodult (rövidítve KRÉTA IER) modult a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési illetve közoktatási intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők munkáját. Az eddig SANUS3 néven ismert szoftver teljes funkcionalitását lefedi és további folyamatokkal is bővült.

Milyen folyamatokat támogat a KRÉTA IER modulja? 

Az iskola-egészségügyi ellátás alábbi folyamatait támogatja a modul:

 • a rendszeres – jogszabályban előírt – védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, alkalmassági egészségügyi szűrések, illetve az ennek kapcsán tett intézkedések,

 • tisztasági vizsgálatok, tetvesség szűrése

 • gondozási tevékenységek,

 • védőoltások eseti és kampányszerű lebonyolítása, (beleértve a szükséges gondviselői engedélyek beszerzését is);

 • tanulók számára tanácsadás, illetve akut ellátás, fogadóórák,

 • csoportos és egyéni egészségfejlesztési órák,

 • gyógytestneveléssel kapcsolatos tevékenységek,

 • adminisztrációs és jelentési kötelezettségek biztosítása: az iskolaorvos illetve védőnők számára előírt – különféle hatóságok felé jogszabályban előírt jelentések (elsősorban összesített adatokat tartalmazó riportok) kért formában elkészítése, továbbítása.

Milyen kapcsolata van a rendszermodulnak a KRÉTÁ-hoz? 

A modul – elsősorban a kezelt személyes és egészségügyi adatok érzékenysége miatt – önálló rendszermodulként kerül kifejlesztésre, önálló jogosultsági szerepkörökkel és elkülönített adatbázissal.

Ugyanakkor a modul a köznevelési és közoktatási intézmény KRÉTA rendszerével részben integráltan kerül megvalósításra, azaz:

 • látja /illetve frissíti/ az intézményi KRÉTA rendszerből a tanulók ott rögzített / nyilvántartott azonosító és elérhetőségi adatait (név, születési hely, dátum, anyja neve, lakcím, szülők elérési adatai), osztályba sorolását, csoportbeosztását, órarendjét, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat;

 • lehetőséget biztosít a Védőnő, illetve az Iskolaorvos számára a Gondviselőkkel történő dokumentált kapcsolattartásra, amennyiben ezt adatkezelési szempontok nem zárják ki.

Szoftverfrissítések és újdonságok

 

Frissítésre került a Védőoltások feltöltése az EESZT rendszerbe bemutató videó.

 

Frissítésre került a Védőoltások funkciót bemutató videó.

Expand
titleKorábbi hírek és információk

 

A KRÉTA-IER Videótárban az Éves jelentés funkció bemutatása a KRÉTA IER rendszer felhasználói részére.

 

A KRÉTA-IER Videótárban két új oktatóvideóban a a KIFIR táblázat szerkesztése, előzetes alkalmassági betöltéshez funkciót és az előzetes alkalmassági vizsgálathoz tanulók betöltése funkciót mutatjuk be. 

Korábbi hírek és információk
Expand
title

 

A KRÉTA-IER Videótár új oktatóvideójában a Tanulói összevonás funkciót ismertetjük  a rendszer felhasználóinak.

 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER)  új oktatóvideójában a Tanulói törzslapadat kikérése funkciót ismertetjük  a rendszer felhasználóinak.

 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER)  oktatóvideóban a Mentett iskolai dokumentumok menüt ismertetjük  a rendszer felhasználóinak.

 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER)  oktatóvideóban a Lekérdezések menüt ismertetjük  a rendszer felhasználóinak.

 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER)  oktatóvideóban a Csoportos egészségnevelés menüt ismertetjük  a rendszer felhasználóinak. A videóban az IER modulban található csoportfoglalkozás, szülői értekezlet ill a tantestületi értekezlet funkciókat is ismertetjük. 

 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideóban bemutatjuk a Szakrendelések létrehozásának folyamatát!

 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideóban bemutatjuk a védőoltások feltöltését az EESZT rendszerbe!

 

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideóban bemutatjuk a feladatellátási helyek, a tanulók, az osztályok kezelését a KRÉTA rendszerben, továbbá ismertetjük a tanulói KIR importálási lehetőségeket és a tanulók osztályba sorolását.

 

KRÉTA IER Videótár újabb oktatóvideójában a Tisztasági vizsgálat funkciót mutatjuk be felhasználóinknak!

 

A KRÉTA IER adatok betöltése és kezelése aloldalon lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy a kRÉTA rendszerben hogyan lehet kezelni a feladatellátási helyeket, a tanulókat, az osztályokat és a tanulók besorolását, továbbá ismeretetjük, hogy hogyan lehet importálni a KIR-ből a tanulói adatokat. 

 

Folytatjuk a KRÉTA IER Videótárban az Iskolai Egészségügyi Rendszermodul bemutatását. Az videóban a Védőoltások funkciót mutatjuk be felhasználóinknak!

 

A KRÉTA IER Videótárban a Tanulók főmenü használatát mutatjuk be egy részletes oktatóvideóban!

 

 A KRÉTA IER – EESZT használatához szükséges lépések című aloldalon részletesen ismertetjük a IER modulban ill. az EESZT-ben végrehajtandó beállításokat és feladatokat!

 

Ismerkedjen meg a KRÉTA-IER rendszer használatával a Videotár segítségével! A legújabb oktaóvideónkban az első lépéseket mutatjuk be és sok hasznos tanácsot adunk a rendszer kezeléséhez!

 

A KRÉTA IER használatának kezdő lépései oldalon részletesen bemutatjuk a rendszer paraméterek kezdeti értékeinek beállítását!

 

Megtekinthető a a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul Koordinátori jogosultság bemutatásának oktatóvideója!

 

Letölthető a KRÉTA IER ESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyeill. a csatlakozás egyszerűsített határozata!