Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Rövid útmutató a KRÉTA Étkezési Modul használatához

Bevezető

A KRÉTA Étkezési Modul – a modult használó intézmények és az intézmény tanulóinak gondviselői /törvényes képviselői számára - egyszerűbbé és elektronikus csatornákon is elérhetővé teszi a gyermek- és dolgozói étkeztetéssel kapcsolatos feladatok kezelését. Az érkezési modulban az alábbi funkciók kerültek megvalósításra: 

 • Étkezési nyilatkozatok leadása és feldolgozásaIntézményi kimutatások készítése (adagszámok, étkezők névsora, stb

 • A nyilatkozatok alapján igényelt étkezések lemondása, újra rendelése

 • Ebédjegy ellenőrzés és ez alapján visszajelzés a megrendelt/igényelt étkezések elfogyasztásáról

 • A megrendelt étkezések számlázása, elektronikus fizetési lehetőség biztosítása

Ezzel a rövid, szülőknek/törvényes képviselőknek szóló útmutatóval szeretnénk segítséget adni a gyermeke étkezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez.

A KRÉTA étkezési funkcióinak eléréseTip
iconfalse

A KRÉTA rendszer eÜgyintézés (étkezés) funkciója Internet böngésző program használatával, és kizárólag a KRÉTA Gondviselői (szülői) Felhasználó névvel és jelszóval érhető el!


Az A KRÉTA rendszerbe belépés után történő belépést követően a modul választó oldalon válassza ki az eÜgyintézés modult. A KRÉTA belépéssel kapcsolatban itt talál további segítséget.

A megjelenő képernyő oldalmenüjében az étkezés menüpont alatt találhatók az étkezéssel kapcsolatos funkciók:

Étkezési nyilatkozat

Tanévenként legalább egyszer – tipikusan a tanév kezdete előtt, az intézmény által meghatározott és meghirdetett határidőig – nyilatkozatot kell tenni gyermekének étkezésével kapcsolatban.  


Note
iconfalse

A modul bevezetésekor ezek a nyilatkozatok a papíron leadott nyilatkozatok alapján automatikusan betöltésre kerülnek (nincs vele további teendő). Új nyilatkozat leadása a gyermek étkezésében történő változtatási igény (étel intolerancia, kedvezmény mértékében történt változás, a számlázási adatok módosítása) bejelentése esetén szükséges.  A betöltött nyilatkozat adatait a Nyilatkozatok listán tudja megtekinteni


Az Étkezési nyilatkozat tartalmazza

 • az igényelt étkezést,

 • speciális diéta esetén a kizárandó összetevőket és a szakorvosi igazolás érvényességének végét,

 • a nyilatkozó adatai és elérhetőségeit,

  • az opcionális személyes adatok megadásával az EFER rendszer ( a bankkártyás fizetés ezen keresztül történik) bejelentkezés után automatikusan meg tudja jeleníteni a befizetésre váró számlákat,

  • az opcionális elérhetőségi adatok megadásával egyszerűbbé és hatékonyabbá teheti az étkeztetéssel kapcsolatos kommunikációt az étkezést biztosító szervezettel (fenttartó, önkormányzat, stb.),

 • a jogszabályban meghatározott kedvezmények igénylését és a jogosultság alátámasztásához szükséges adatokat, igazolásokat,

 • a számlázással kapcsolatos adatokat.

Normál nyilatkozat – amikor nem igényel kedvezményt vagy speciális diétát - beküldésekor a rendszer automatikusan jóváhagyja a nyilatkozatot és létrehozza az étkezésekhez tartozó ebédjegyeket (amelyek a Megrendelések menüpontban megtekinthetők). Kedvezmény vagy speciális diéta igénylése esetén a nyilatkozatot az étkeztetést biztosító intézmény munkatársának jóvá kell hagynia, az ebédjegyek a jóváhagyást követően jönnek csak létre.

Nyilatkozat megtekintése

A „Nyilatkozatok” menüpontban az alábbi képernyőn a nyilatkozat sorára kattintva tekinthetők meg a részletes adatok.

Új nyilatkozat rögzítése

A rendszer képernyőin    ->      végig haladva a - kötelező – adatok megadásával és a kötelező dokumentumok csatolásával készíthetjük el a nyilatkozatot.

A folyamat végén a gombra kattintva tudjuk beküldeni a nyilatkozatot az  intézménybe.  

Megrendelt étkezések megtekintése, étkezések lemondása

Étkezések megtekintése

A „Megrendelések” menüpontban tekinthetjük meg az étkezési nyilatkozat alapján megrendelt

Étkezéseket (ebédjegyek) heti bontásban naponként. A naptár léptetésére a 

nyilakat használhatjuk.

Az étkezések (ebédjegyek) állapotát az alábbi ábra szerinti színkódok jelölik.  

Étkezések lemondása.

A fenti ábra szerinti képernyőn a gombra kattintva és azt követően a lemondani kívánt napokon végig kattintgatva lehet az étkezéseket (ebédjegyek) lemondani. A lemondott étkezés (ebédjegy) színe  megváltozik (újabb kattintással visszaáll az eredeti állapot). Miután minden lemondani kívánt napot kijelöltünk, akkor a   gombra kattintva, majd az alábbi képernyőn az gomb kiválasztásával véglegesíthetjük az ebédjegyek lemondását.

Számlák listázása, letöltése és befizetése

Számlák listázása

A „Befizetendők” menüpontban a megrendelt és a nem lemondott étkezésekhez (ebédjegyek) tartozó előírások (a tárgyhót követő hónapban jön létre az előírás és a számla) listázhatók, majd az előírás megnyitását követően a hozzá tartozó számla tölthető le, illetve a számla befizetésével kapcsolatos tájékoztatás érhető el.

Az előírás során kattintva, az adatok ellenőrizhetők.

Számlák letöltése

A „Bizonylatok” fülön a számla letölthető.


Számlák befizetése

Az „Előírás” (számla) befizetése a kiválasztott előírás sorában található jelölőnégyzet aktiválásával (pipa) majd a  gombra kattintva - és az utasításokat követve - lehetséges.


HTML
<style>

/*********************************************/
/* ÁLTALÁNOS GOLBÁLIS BEÁLLÍTÁSOK      */
/*********************************************/
/* Betűtípusok beállítása*/
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, .expand-control {
	font-family: "Segoe UI" , SegoeUI, "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica,Arial, sans-serif !important;
	font-size: 1.1em;
}

/*Link kurzor beállítása */
a *, img {
	cursor: pointer !important;
}

/* Linkek kiemelése */
p a, span a, li a, h4 a, .expand-control-text {
	border-left: 4px solid transparent;
	border-right: 4px solid transparent;
	border-bottom: 4px solid transparent;
	border-top 4px solid transparent;
	vertical-align: top;
	}

/* Linkek hover hatása*/
p a:hover, span a:hover, li a:hover, h4 a:hover, .expand-control-text:hover {
	text-decoration:none !important;
	background-color: #30A8CB;
	color: #FFFFFF !important;
	border-left: 4px solid 30A8CB;
	border-right: 4px solid 30A8CB;
	border-bottom: 4px solid 30A8CB;
	border-top 4px solid 30A8CB;
	border-radius: 4px;
}

/* H1 címsoron NE legyen hover */
h1 a, h1 a:hover {
	text-decoration:none !important;
	color: inherit !important;
}

/* Általános bekezdés*/
p {
	text-align: justify;
	line-height: 2em;
	font-weight: 300 !important;
}

/* BŐVEBBEN szöveg kiemelése*/
 .expand-control {
	padding: 10px;
}

/* téblázatoknak nincs kerete*/
.confluenceTable .confluenceTh, .confluenceTable .confluenceTd {
	border: none !important;
}/*********************************************/
/* HEADER BEÁLLÍTÁSAI        */
/*********************************************/
/* eKRÉTA logónál ne legyen keret*/
 .aui-header-inner h1 {
	border-bottom: none !important;
}

/*header magasítása*/
#header {
	padding: 10px;
}

/*Az oldal címének beállítása*/
#title-text {
	border-bottom: thin #cccccc solid !important;
}
/*********************************************/
/* SIDEBAR BEÁLLÍTÁSAI               */
/*********************************************/
/*SIDEBAR sortörése*/
.ia-fixed-sidebar div.plugin_pagetree ul.plugin_pagetree_children_list .plugin_pagetree_children_span a {
	white-space: normal !important;
}

/* Az elemek (linkek) beállítása*/
.acs-nav-item .acs-nav-item-label {
	white-space: normal !important;
	line-height: 1.1em;
	margin-left: 0px;
}

/*Az IKONOK elrejtése*/
.acs-nav-item-link .icon {
	display: none !important;
}


/*A TERÜLET HIVATKOZÁSAI szöveg elrejtése*/
.ia-quick-links-header-title {
	display: none !important;
}

/*A OLDALFA szöveg elrejtése*/ 
.ia-secondary-header-title { 
  display: none !important; 
} 
 
/*A teljes OLDALSÁV elrejtése (opcionális) */ 
.ia-secondary-container { 
  display: none !important; 
} 
 

/*********************************************/
/* CONTENT TARTALMAK ÉS FEJLÉCEK BEÁLLÍTÁSI */
/*********************************************/
.wiki-content {
	margin-left: 1%;
	margin-right: 1%;
}

/* FEJLÉCEK */
.wiki-content h1 {
	font-size: 1.4em !important;
	margin-top: 1em !important;
	border-bottom: thin #cccccc solid !important;
  font-weight: bold;
}

.wiki-content h2 {
	font-size: 1.3em !important;
}

.wiki-content h3 {
	font-size: 1.3em !important;
	color:brown;
}

/* Panel törzsszövegt*/
.wiki-content h4 {
	font-size: 1.1em !important;
	text-align: justify;
	margin-bottom: 0.5em;
}

.wiki-content h5 {
	font-size: 1.1em !important;   
}

/* H6- Kép és képfelirat*/
.wiki-content h6 {
	text-align: center;
}/*********************************************/
/* PANELEK beállítása            */
/*********************************************/
.confluence-information-macro {
	padding-bottom: 0.5em;
}

.confluence-information-macro>.title {
	padding-bottom: 0.5em;
}

.contentLayout .innerCell>*:first-child .innerCell>*:first-child, .contentLayout2 .innerCell>*:first-child {
	margin-top: 1em;
}

/* PANELEN ne legyen margó*/
alertPanel, .infoPanel, .panelContent {
	padding: 0px;  
	border-radius: 4px;
}

/* PANEL KÉPEKEN ne legyen margó*/
.wiki-content .confluence-embedded-file-wrapper .confluence-embedded-image {
	margin: 0px;
	max-width: calc(100% - 0px);
}

/* PANEL címsorok és bekezdések*/
.panel h1, .panel h2, .panel h3, .panel h4, .panel h5, .panel p {
	margin-left: 0.8em;
	margin-right: 0.8em;
}
/*********************************************/
/* YOUTUBE/PDF PLAYER 					   */
/*********************************************/
.youtube-player {
	width: 100% !important;
}

.vf-slide-viewer {
	border: none;
}

.vf-slide-outer {
	height: inherit !important;
	width: inherit !important;
}

.aui-lozenge-moved {
	color: #ffffff;
}


/*********************************/
/* HIDE SIDEBAR (opcionális) */
/*********************************/

div.theme-default .ia-splitter #main {
	margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
	display: none;
}
div#main {
	margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
	margin-left:0px !important;
}


</style>