Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rövid útmutató a KRÉTA Étkezési Modul használatához

Bevezető

A KRÉTA Étkezési Modul – a modult használó intézmények és az intézmény tanulóinak gondviselői /törvényes képviselői számára - egyszerűbbé és elektronikus csatornákon is elérhetővé teszi a gyermek- és dolgozói étkeztetéssel kapcsolatos feladatok kezelését. Az érkezési modulban az alábbi funkciók kerültek megvalósításra: 

 • Étkezési nyilatkozatok leadása és feldolgozásaIntézményi kimutatások készítése (adagszámok, étkezők névsora, stb

 • A nyilatkozatok alapján igényelt étkezések lemondása, újra rendelése

 • Ebédjegy ellenőrzés és ez alapján visszajelzés a megrendelt/igényelt étkezések elfogyasztásáról

 • A megrendelt étkezések számlázása, elektronikus fizetési lehetőség biztosítása

Ezzel a rövid, szülőknek/törvényes képviselőknek szóló útmutatóval szeretnénk segítséget adni a gyermeke étkezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez.

A KRÉTA étkezési funkcióinak elérése


A KRÉTA rendszer eÜgyintézés (étkezés) funkciója Internet böngésző program használatával, és kizárólag a KRÉTA Gondviselői (szülői) Felhasználó névvel és jelszóval érhető el!


A KRÉTA rendszerbe történő belépést követően a modul választó oldalon válassza ki az eÜgyintézés modult. A KRÉTA belépéssel kapcsolatban itt talál további segítséget.

A megjelenő képernyő oldalmenüjében az étkezés menüpont alatt találhatók az étkezéssel kapcsolatos funkciók:

Étkezési nyilatkozat

Tanévenként legalább egyszer – tipikusan a tanév kezdete előtt, az intézmény által meghatározott és meghirdetett határidőig – nyilatkozatot kell tenni gyermekének étkezésével kapcsolatban.  

A modul bevezetésekor ezek a nyilatkozatok a papíron leadott nyilatkozatok alapján automatikusan betöltésre kerülnek (nincs vele további teendő). Új nyilatkozat leadása a gyermek étkezésében történő változtatási igény (étel intolerancia, kedvezmény mértékében történt változás, a számlázási adatok módosítása) bejelentése esetén szükséges.  A betöltött nyilatkozat adatait a Nyilatkozatok listán tudja megtekinteni

Az Étkezési nyilatkozat tartalmazza

 • az igényelt étkezést,

 • speciális diéta esetén a kizárandó összetevőket és a szakorvosi igazolás érvényességének végét,

 • a nyilatkozó adatai és elérhetőségeit,

  • az opcionális személyes adatok megadásával az EFER rendszer ( a bankkártyás fizetés ezen keresztül történik) bejelentkezés után automatikusan meg tudja jeleníteni a befizetésre váró számlákat,

  • az opcionális elérhetőségi adatok megadásával egyszerűbbé és hatékonyabbá teheti az étkeztetéssel kapcsolatos kommunikációt az étkezést biztosító szervezettel (fenttartó, önkormányzat, stb.),

 • a jogszabályban meghatározott kedvezmények igénylését és a jogosultság alátámasztásához szükséges adatokat, igazolásokat,

 • a számlázással kapcsolatos adatokat.

Normál nyilatkozat – amikor nem igényel kedvezményt vagy speciális diétát - beküldésekor a rendszer automatikusan jóváhagyja a nyilatkozatot és létrehozza az étkezésekhez tartozó ebédjegyeket (amelyek a Megrendelések menüpontban megtekinthetők). Kedvezmény vagy speciális diéta igénylése esetén a nyilatkozatot az étkeztetést biztosító intézmény munkatársának jóvá kell hagynia, az ebédjegyek a jóváhagyást követően jönnek csak létre.

Nyilatkozat megtekintése

A „Nyilatkozatok” menüpontban az alábbi képernyőn a nyilatkozat sorára kattintva tekinthetők meg a részletes adatok.

Új nyilatkozat rögzítése

A rendszer képernyőin    ->      végig haladva a - kötelező – adatok megadásával és a kötelező dokumentumok csatolásával készíthetjük el a nyilatkozatot.

A folyamat végén a gombra kattintva tudjuk beküldeni a nyilatkozatot az  intézménybe.  

Megrendelt étkezések megtekintése, étkezések lemondása

Étkezések megtekintése

A „Megrendelések” menüpontban tekinthetjük meg az étkezési nyilatkozat alapján megrendelt

Étkezéseket (ebédjegyek) heti bontásban naponként. A naptár léptetésére a 

nyilakat használhatjuk.

Az étkezések (ebédjegyek) állapotát az alábbi ábra szerinti színkódok jelölik.  

Étkezések lemondása.

A fenti ábra szerinti képernyőn a gombra kattintva és azt követően a lemondani kívánt napokon végig kattintgatva lehet az étkezéseket (ebédjegyek) lemondani. A lemondott étkezés (ebédjegy) színe  megváltozik (újabb kattintással visszaáll az eredeti állapot). Miután minden lemondani kívánt napot kijelöltünk, akkor a   gombra kattintva, majd az alábbi képernyőn az gomb kiválasztásával véglegesíthetjük az ebédjegyek lemondását.

Számlák listázása, letöltése és befizetése

Számlák listázása

A „Befizetendők” menüpontban a megrendelt és a nem lemondott étkezésekhez (ebédjegyek) tartozó előírások (a tárgyhót követő hónapban jön létre az előírás és a számla) listázhatók, majd az előírás megnyitását követően a hozzá tartozó számla tölthető le, illetve a számla befizetésével kapcsolatos tájékoztatás érhető el.

Az előírás során kattintva, az adatok ellenőrizhetők.

Számlák letöltése

A „Bizonylatok” fülön a számla letölthető.


Számlák befizetése

Az „Előírás” (számla) befizetése a kiválasztott előírás sorában található jelölőnégyzet aktiválásával (pipa) majd a  gombra kattintva - és az utasításokat követve - lehetséges.