Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Mit kell tennem, ha a KRÉTA tanári felületen nem jelenik meg az ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menüpont?

Az ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menüpont abban az esetben jelenik meg, ha Ön az intézmény pedagógusa, a KRÉTA adminisztrációs rendszerben tanár munkakörrel rendelkezik. Amennyiben ennek a feltételnek megfelel, és mégsem jelenik meg a menüpont, kérjük vegye fel a kapcsolatot az intézmény vezetésével!

Ha az EFOP-3.2.4 projektben már korábban kaptam eszközt és jelenleg is rendelkezem EFOP-3.2.4 projektes notebookkal, akkor is jogosult vagyok eszközigénylésre? 

A projekt felhívása értelmében „hordozható tanári IKT eszköz ( notebook) azon pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy részére adható pedagógiai feladatai támogatása céljából, aki a felhívás megjelenését megelőző négy évben európai uniós vagy hazai forrás terhére finanszírozott program keretében személyes használatra nem kapott ilyen eszközt vagy amennyiben kapott, az már nincs a személyes használatában.” Tehát amennyiben Önnek jelenleg is használatában van az EFOP-3.2.4 projekt keretében kiosztott notebook, nem jogosult az RRF projektben újabb eszköz átvételére.

Ha az EFOP-3.2.4 projektben már korábban kaptam eszközt azonban ezt  vissza kellett adnom, akkor igényelhetek eszközt?  

Igen. Abban az esetben, ha (pl. fenntartóváltás miatt) az EFOP projektben kapott eszközt vissza kellett adnia, akkor lehetősége van igénylést benyújtania. 

Mit kell tennem, hogy sikeresen regisztráljak?

Az ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menüpontban az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót szükséges elfogadni a sikeres regisztrációhoz.

Mi a teendő az eszközömmel ha másik intézménybe megyek át? 

Ha a pedagógus intézményt vált, de az új intézménynek a fenntartója ugyanaz marad, akkor maradhat nála az eszköze. Ha olyan intézménybe megy át, amelynek más fenntartója van, le kell adnia az eszközt. Az új fenntartó intézményében - ha rendelkezésre áll - akkor kaphat eszközt. 

Hogyan használható az eszközökön az Office programcsomag? 

A Tisztaszoftver Programhoz kapcsolódó Microsoft licenszek igénylése a köznevelésben tanulók és pedagógusok esetében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségen (KIFÜ) keresztül a https://tisztaszoftver.hu honlapon leírtak alapján történik.

Szükséges-e Microsoft fiókot (Windows licensz) regisztrálni az eszköz elindításához, vagy korlátozott működést választva is üzembe helyezhető az eszköz?

Igen. A laptop használatához egyaránt lehet Microsoft fiókot ill. helyi felhasználói fiókot is beállítani.

Mit tegyek, ha nem az elsődleges munkaköröm szerint, hanem a másodlagos munkakörömben (további munkaviszony) vagyok jogosult eszközt igényelni?

Kérjük keresse fel az intézményi KRÉTA adminisztrátort, hogy az alkalmazottak adatainál/További munkaügyi adatok-nál beállításra kerüljön a további munkakör. Ezt követően lesz lehetősége az igénylés elvégzésére.

Jogosult vagyok eszközre?

Eszközigénylésre csak a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. A KRÉTA-rendszerben az alábbi munkakörök esetén jelenik meg az Eszközigénylés menüpont:

 • · Könyvtárostanár tanító

 • · Logopédus

 • · Pszichológus

 • · Gyógypedagógus

 • · Konduktor

 • · Együttnevelést segítő pedagógus

 • · Ének-zene tanár

 • · Gimnáziumi tanár

 • · Gyógytestnevelő tanár

 • · Idegennyelv tanár

 • · Közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató tanár szakközépiskola

 • · Nemzetiségi nyelvtanár

 • · Nemzetiségi tanító

 • · Iskolapszichológus

 • · Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

 • · Szakmai tanár szakoktató gyakorlati oktató

 • · Szakmai tantárgyat tanító tanár

 • · Szakoktató

 •   Tanácsadó pedagógus
 • · Tanár

 • · Tanár a szakmai elméleti oktatásban

 • · Tanító tanár

 • · Testnevelő

 • · Fejlesztő Pedagógus

 • · Kollégiumi nevelőtanár

 • · Tanító

 • · Fejlesztőpedagógus

 • · Általánosiskolai tanár

 • · Szakmai Tanár

 • · Gyakorlati oktató

 • · Könyvtárostanár

 • · Könytárostanító

 • · Utazó gyógypedagógus

 • · Utazó konduktor

 • · Idegennyelv tantárgykategóriát oktató oktató

 • · Könyvtáros oktató oktatói feladatok is ellátó

 • · Közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

 • · Közismereti tantárgyat oktató oktató

 • · Szakmai oktató felsőfokú végzettséggel

 • · Szakmai oktató középfokú végzettséggel

 • · Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató szakgimnáziumi tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató tanár

 • · Művészeti szakmai tantárgyat oktató tanár

 • · Szakmai tantárgyat oktató tanár


HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
div#main {
margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
margin-left:0px !important;
}
</style>