Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Az ESETKEZELÉS menüre kattintva a jobb oldali munkafelületen jelenik meg az Esetek áttekintésének oldala, melyben az esetek tarthatók karban. Az Esetek áttekintése képernyő cím alatti táblázatban -a felhasználó jogosultságától függően- jelennek meg az esetek menüben a fenntartó megfelelő szerepkörrel rendelkező munkatársai eszközmozgatásokat tudnak végezni, illetve egy intézmény által bejelentett szervizfolyamatot tud elutasítani, illetve jóváhagyni. 

Eszközmozgatás szereplője

A folyamatban az alábbi szerepkörrel rendelkező felhasználók jelennek meg:

 • (Fenntartói) Esetkezelő – az intézmény fenntartójánál Fenntartói esetkezelő szerepkörrel felruházott munkatárs, aki a fenntartó hatáskörében lévő eszközöket tudja a fenntartásában lévő intézmények és feladatellátási helyeik között mozgatni.

Szervizfolyamat szereplői

A folyamatban az alábbi szerepkörrel rendelkező felhasználók jelennek meg:

 • (Intézményi) Esetkezelő – az intézmény TESZEK-Esetkezelő szerepkörrel felruházott munkatársa, aki jogosult a szervizfolyamat elindítására, továbbá a szervizfolyamat végig vitelére (jóváhagyást kér, munkavégzést rendel el, lezár).
 • (Fenntartói) Esetjóváhagyó – az intézmény fenntartójánál Fenntartói esetjóváhagyó szerepkörrel felruházott munkatárs, aki műszakilag és pénzügyileg jóváhagyja vagy elutasítja a javítást.
 • Szervizmenedzser (munkavégző) – a szerződéses szerviz-partner munkatársa, aki átveszi a folyamatot a munkavégzés elrendelésekor és aki jelent a munkavégzésről.

Az ESETKEZELÉS menüpontra kattintva az Esetek áttekintésének oldalra visz a rendszer, melyben az esetek táblázatos formában jelennek meg

A táblázat felett bal és jobb oldalon az esetekhez tartozó funkciógombokat találja.


 Bal oldali szűrőpanelek:

Bal oldali szűrőpanelek jelentései:

 1. Alapesetben a  jelölőnégyzet be van pipálva.  Ezen jelölőnégyzet kipipálásával azon eseteket jeleníti meg a rendszer, amelyek még nem zártak le. Bármelyik munkafolyamatban (intézmény, fenntartó, KK) lehet az eset.
 2. Alapesetben a jelölőnégyzet be van pipálva. Ezen jelölőnégyzet kipipálásával azon eseteket jeleníti meg a rendszer, amelyekkel foglalkoznunk kell. Tehát a munkafolyamat a fenntartónál van.
 3. jelölőnégyzet bepipálásával azon eseteket jeleníti meg a rendszer, amelyekhez fenntartói oldalon még nem rendeltek felelőst. Ezek az esetek félkövér betűtípussal jelennek meg.
 4.  jelölőnégyzet bepipálásával azon eseteket jeleníti meg a rendszer, amelyeknél vagy a 'Tervezett határidő', vagy az esethez kapcsolt munkafolyamatban meghatározott határidő járt le. Ezek az esetek sárga háttérszínnel jelennek meg a táblázatban.

Jobb oldali funkciógombok:

Jobb oldali funkciógombok:

Az Esetek áttekintése képernyőn új eset felvitelére a "Hozzáadás" funkciógombra kattintással megjelenő képernyőn keresztül van lehetőség.


Ha módosítani szeretnénk egy munkafolyamat valamely adatán, akkor a módosítandó folyamat sorára egyszer kattintva, majd a "Szerkesztés" funkciógombra kattintva megjelenítheti a munkafolyamat szerkesztésének képernyőjét.

Az esetek táblázatában az egyes esetek megtekinthetők, ha a felhasználó előbb a megtekintendő eset sorára, majd a "Megtekintés" funkciógombra kattint.

A nagyító ikonra kattintva különböző szűrési lehetőségeket állíthatunk be, melyeket testre szabhatunk, valamint  a különböző szűrési beállításainkat el is menthetjük.

Az "Exportálás" funkciógomb segítségével exportálhatjuk az esetek adatait.

A felhasználó meghatározhatja, hogy a táblázatban mely oszlopokat szeretné megjeleníteni, illetve mely oszlopokat nem szeretné látni az oszlopok között. A megjeleníthető oszlopok kiválasztására a "Beállítás" funkciógombra kattintva megjelenő képernyőn van lehetőség.Info

A modul minden oldalán a szürke mezők inaktívak, nem szerkeszthetők, míg a fehér mezők szerkeszthetők. A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!