Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Adminisztrációs felületére történő nagyobb mennyiségű adatot importálással tudjuk könnyen megtenni. A Tantárgyfelosztás elkészítésétéséhez ad segítséget az alábbi videó, végigvezetve az excel táblázat elkészítésének lépésein.

Az Alapfokú Művészeti Intézményeknek néhány területen (leginkább a zenei ágakban a nagyszámú egyéni foglalkozás miatt) az általános eljárástól eltérően kell a KRÉTA rendszert használniuk, feltölteniük. A leginkább ezen intézmények számára alkalmazandó eltérő kezelési módokról készült videók tekinthetők meg ebben a menüpontban. Természetesen előfordulhatnak nem Alapfokú Művészeti Intézményekben is hasonlóan vagy azonosan kezelendő esetek, melyek megoldásában is segítséget adhatnak ezen felvételek.

  • No labels