Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA v2.100.3 verzió újdonságai

  

A KRÉTA v2.100-as verziójának szoftverfrissítése a mai napon kiegészítésre került a v2.100.3-as kiegészítés, mely során a SZIR-STAT Adatszolgálatás beküldése gomb elérhetővé vált az Adminisztrációs rendszerben.

A  2.100-as frissítésben aktiválásra kerültek a szakképző intézmények részére a SZIR-STAT adatszolgáltatási funkciók, a tanulói adatok kezelése kiegészült az egyszeri pályakezdési juttatásokkal is.  Módosításra került - többek között -  a tanuló belépés adatainak importálása is, a tanórai célú csoportok beállításának lehetőségei, továbbá több adatszótárba is új elemek kerültek be.

A KRÉTA rendszer frissítéseinek újdonságairól ide kattanitva olvashat részleteket!

KRÉTA

Első lépések a KRÉTA IER modulban

Ismerkedjen meg a  KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatával az IER Videotár segítségével!

A legújabb oktaóvideónkba a KRÉTA IER első lépéseket mutatjuk be és sok hasznos tanácsot adunk a rendszer kezeléséhez!

Tanulói ösztöndíj jogosultság beállítása

  

Tájékoztató a szakképző intézmények részére a tanulói ösztöndíj jogosultságát befolyásoló "Állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő" opció beállításáról. 

Ösztöndíj rendszer 2021/2022 tanév

  

Részletes tájékoztató és útmutató a szakképző intézmények részére a 2021/2022-es tanévben a szakképzési ösztöndíj szabályairól és kezeléséről a KRÉTA rendszerben.

Dokumetum sablonok kezelése

  

Az  f-KRÉTA videójában a Dokumentum sablonok kezelése funkciót mutatjuk be részletesen a program felhasználóinak.

F-KRÉTA

Az IER használatának első lépései

  

KRÉTA IER használatának kezdő lépései oldalon részletesen bemutatjuk a rendszer paraméterek kezdeti értékeinek beállítását!

KRÉTA-IER

Tanévváltási útmutató

  

Letölthető a KRÉTA rendszerben az aktív tanév váltása és tanulók átsorolása a 2021/2022 tanévre szakmai útmutatója.

KRÉTA

KRÉTA Negyedéves hírlevél 7. szám

  

Megjelent a KRÉTA negyedéves tájékoztatójának 7. száma, az elmúlt időszak KRÉTA rendszerrel kapcsolatos  eseményeinek leírásával!

KRÉTA

Összerendelés FAR ügyintézővel

  

Az  f-KRÉTA videójában az Összerendelés FAR ügyintézővel funkciót ismertetjük részletesen a program felhasználóinak.

F-KRÉTA


Koordinátori jogosultság az IER-ben

  

A KRÉTA IER (Iskolai Egészségügyi Rendszermodul) első videójában a Koordinátori jogosultságot ismertetjük a felhasználóknak! 

KRÉTA-IER

Az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Az Nkt. 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartáshoz. 

2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében:

  • osztálynapló,

  • csoportnapló,

  • egyéb foglalkozási napló,

  • órarend,

  • tantárgyfelosztás,

  • ellenőrző.

A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket.

A köznevelési intézmény a házirendben meghatározhatja az eljárást, hogy amennyiben egy szülő kéri a papír alapú tájékoztatást, akkor ezt milyen módon kaphatja meg. Javasoljuk, hogy a papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában történjen meg értesítőben (ellenőrző), amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta egyszer.

Ismerkedjen meg a KRÉTA  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer különböző programjaival és szoftvermoduljaival!

KRÉTA

Szakmai útmutatók letöltése

A tudásbázisban ide kattintva elérhetők a köznevelési ill. a szakképzési intézmények részére készített legújabb szakmai útmutatók.

Az archívumban a korábbi tanévek szakmai útmutatóit, leírásait is megtalálhatja ha szüksége van rá. 

ÚTMUTATÓK E-ÜGYINTÉZÉS KRÉTA POSZEIDON

Lázár Ervin Program modul

  

Az KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul!

Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el.

LEP modul, Intézményi adminisztrátori felület

LEP modul, intézményi adminisztrátori felület - videó

LEP intézményi napló felület

LEP modul, intézményi napló felület - videó

LEP modul, intézményi elektronikus ellenőrző felület

KRÉTA