Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KRÉTA Adminisztrációs rendszer

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja a KRÉTA Adminisztrációs Rendszer, amely talmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési vagy szakképzési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.

KRÉTA Elektronikus napló

A KRÉTA Elektronikus napló  a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus iosztálynapló, amelyet a köznevelésben és a szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig.

KRÉTA Elektronikus ellenőrző

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Az intézmény beállításainak függvényében az elektronikus naplóba rögzített információk azonnal elérhetővé válnak a tanulók és szülők részére is. 

KRÉTA Mobil applikációk

Az Android, iOS és Huawei KRÉTA Mobil alkalmazások azon intézmények diákjainak és  szülőinek nyújt hasznos segítséget, amelyek használják a KRÉTA rendszer e-naplóját. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét, mulasztásait és egyéb tanulmányi adatait.

KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás

A KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás segítségével a pedagógusok naplózhatják a tanóráikat, valamint értékelhetik a tanulóikat. A rendszer segítséget nyújt a pedagógusok adminisztrációs munkájához.  A tanári applikáció Android és iOS mobiltelefonokra is egyaránt elérhető. 

KRÉTA OpenBoard kezelő

Az OpenBoard egy oktatást segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, amely egyszerre több megjelenítőt is képes kezelni. A KRÉTA OpenBoard kezelő segítségével az OpenBoard-dal készülő oldalak feltölthetők egy előzetesen kiválasztott tanórához vagy foglalkozáshoz 

e-Ügyintézés

Az e-Ügyintézés szoftverben a felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában. A felhasználói felületen keresztül továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket is.  

Étkezés modul

A KRÉTA rendszerben e-Ügyintézés Étkezés modul keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője (szülő, ügyintéző, pénztáros), akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Tanulmányi Pénzügyi modul

Az e-Ügyintézés Tanulmányi Pénzügyi modulja támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a szülők és az intézmények között mind a tanulmányokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően.

KRÉTA ESL

A KRÉTA ESL Tanuló Monitoring lehetővé teszi a korai iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítását, továbbá nyomon követhetővé teszi a tanulók tanulmányi adatainak, mulasztásainak időbeni változását az intézményvezetők és fenntartók számára.

KRÉTA FÓKUSZ

A KRÉTA FÓKUSZ Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a köznevelési és szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére (monitoring) és elemzésére és nyomon követésére. 

Digitális Kollaborációs Tér

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. 

KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul

A KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul (IER) a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési, szakképzési illetve közoktatási intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők munkáját. 

Elektronikus Jelentkezési modul

A KRÉTA Szakképzési Elektronikus Jelentkezési modulon keresztül lehetővé válik középiskolában végzett tanulók egységes jelentkeztetése a szakképzésbe. A modul két fő folyamata a tanulók jelentkezésének illetve az intézménybe történő beiratkozásának elektronikus támogatása. 

KRÉTA POSZEIDON Modul

A KRÉTA- Poszeidon egy tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Végigkíséri az iratokat a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus vagy papíralapú dokumentumok.

KRÉTA Központi Rendszer

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg, amelyek több esetben diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát.

KRÉTA Humánerőforrás modul 

A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul összehangolja és integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat (személyügyi adminisztráció; KIRA interfész; munkaügyi és jogviszony adatok; távollét adatok stb), legyen szó adminisztrációról vagy elszámolásról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, illetve további humán funkciókról. 

KRÉTA Gazdálkodási modul

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul komponensei tartalmazzák mindazokat a funkciókat (költségvetés gazdálkodás, beszerzés, készletgazdálkodás, számlaellenőrzés, kötelezettségvállalás, kinnlevőségek stb.) amelyek egy köznevelési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben az érvényes szabályozás szerinti szükséges. 

Felnőttképzés-Menedzsment Rendszer

Az f-KRÉTA Felnőttképzés- Menedzsment Rendszerben minden felnőttképzéssel kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet, csökkentheti a képzési adminisztrációra fordított időt, továbbá  hatékonnyá teheti a képzésben résztvevőkkel való kommunikációt.

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer az Fktv. alapján a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységével összefüggésben jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, nyilvántartások vezetésére és egyéb feladatok ellátására terjed ki. 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program modul hatékony informatikai segítséget nyújt a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézmények pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas ügyintézéséhez, támogatásának nyilvántartásához és kezeléséhez. 
  • No labels