Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Leszerelés pénzügyi teljesítése

Az iskolai leszereléssel (kiiratkozással) kapcsolatos díjak (könyvtári kártérítés/késedelmi díjak, szerszámok, eszközök megváltási díja, iskolai események utólagos elszámolása stb.) rendezése. A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik a leszereléssel kapcsolatos díjak rendezését.