Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Leszerelés pénzügyi teljesítése

Az iskolai leszereléssel (kiiratkozással) kapcsolatos díjak (könyvtári kártérítés/késedelmi díjak, szerszámok, eszközök megváltási díja, iskolai események utólagos elszámolása stb.) rendezése. A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik a leszereléssel kapcsolatos díjak rendezését.
  • No labels