Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section

BevezetésVideótár - GYIK 


Section
bordertrue

Videótár - GYIK 


Livesearch
spaceKeyFKKENAPLO
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

A KRÉTA Elektronikus naplójának bemutatása

A KRÉTA elektronikus napló a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus iskolai osztálynapló, amelyet a köznevelésben és a szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig. Az e-napló a szaktanároknak, pedagógusoknak, osztályfőnököknek nyújt segítséget a naplóvezetéshez szükséges adminisztrációs feladatok gyors és hatékony végrehajtásához. Töltse le az Elektronikus napló áttekintése című dokumentumot, amely sgítségével segítségével gyorsan megismerkedhet a KRÉTA e-Napló működésével!

Szeretne gyorsan megismerkedni az e-napló használatával? 

Nézze meg a KRÉTA Videótárban elérhető oktatóvideókat, amelyek részletesen bemutatják az elektronikus napló használatát vagy töltse le az KRÉTA e-napló bevezetésének első lépései című dokumentumot, amely hasznos sgeítséget segítséget nyújt a kezdő felhasználóknak!

Mit tegyek ha elakadtam valahol a program használatában? 

Olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések - Elektronikus napló oldalunkat, ahol számos felhasználói kérdés került megválaszolására. 

Hogyan lehet kitölteni a haladási naplót? 

 A Haladási napló menüben van lehetőségünk a tanórák, a helyettesítések, a tanórán kívüli foglalkozások és a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő (26-32) kezelésére. Ide kattintva megnézheti a haladási napló kitöltésének oktatóvideóját is!

Hogyan és milyen lehet

értkeléseket

értékeléseket beírni az elektronikus naplóba? 

Az Értékelések menüben lehet a tanulóknak az osztályzatait, a szöveges vagy százalékos értékeléseit rögzíteni. A menüpontban van lehetőség a félévi, év végi és egyéb típusú értékelések felvitelére is. Ide kattintva egy oktatóvideó segítségével megismerkedhet azzal, hogy hogyan lehet a különböző értékeléseket beírni az elektronikus naplóba!

Hogyan lehet üzeneteket, beírásokat és egyéb feljegyzéseket rögzíteni a naplóba? 

A Feljegyzések menüben lehet a beírásokat (pl. figyelmeztetők, dicséretek, intők stb.), az elektronikus üzeneteket valamint a Faliújság bejegyzéseket kezelni. Ide kattintva elolvashatja, hogy a KRÉTA rendszerben milyen feljegyzéseket lehet kezelni!

Milyen további tanári funkciókat lehet használni az e-naplóban? 

A Tanári feladatok menübenazok a funkciók (tanulók adatai, tanmenetek feltöltése, fogadóórák, házi feladatok stb.) találhatók, amelyek minden szaktanár számára elérhetők.

Osztályfőnökként hogyan tudom kezelni az igazolásokat és a tanulói mulasztásokat, valamint a tanulóim adatait? 

Az Osztályfőnöki feladatok funkcióban található az igazolások, mulasztások kezelése, a magatartás és szorgalom értékelése, a tanulói adatok kezelése.

Milyen dokumentumokat tudok előállítani az elektronikus naplóból? 

A Dokumentumok menüpontban a szaktanárok, osztályfőnökök által is előállítható iskolai dokumentumokat (osztálynaplók, csoportnaplók) lehet elektronikus formátumban elkészíteni.

Hogyan lehet tanmenetet feltölteni a tanóráimhoz? 

A napló gyors kitöltéséhez lehetőség van a tanmenetem kivonatának feltöltésére. Ide kattintva letölthető a  tanmenet feltöltésére (importálására)  szolgáló sablonfájlt!

Szeretne hasznos gyakorlati tanácsokat az e-napló kitöltésével kapcsolatosan? 

Nézze meg az #IKT csatorna videóját, ahol bemutatásra kerül hogy a Krétában a tanmenet felületen keresztül van lehetősége a pedagógusnak saját magának feltöltenie minden általa tanított csoport részére akár különböző, a tanév óráin használatos tanóra címeket. A felület használatának segítségével nem szükséges minden egyes tanórán egyedileg begépelni az adott tanóra címét, mert a rendszer az itt feltöltött listából kikeresi, és felajánlja a pedagógus számára az óra sorszámának megfelelő címet. A videóban különböző szerkesztési trükkökkel szeretném segíteni a folyamatot, amely során a saját tanmenetünkből néhány perc alatt feltölthető formátumú tanmenetet tudunk varázsolni!

Van akadálymentesített felülete az elektronikus naplónak? 

Igen. Az akadálymentesített KRÉTA e-napló felület bemutatásához kattintson ide!