Oldalfa
Ugrás a metaadatok végére
Ugrás a metaadatok elejére

Általános kérdések az e-Napló használatával kapcsolatosan

A KRÉTA rendszerben hogyan lehet törtjegyeket beírni?

A KRÉTA rendszerben - a vonatkozó jogszabályok miatt - jelenleg nincs lehetőség törtjegyek beírására. 

Hogyan lehet új értékelési módokat felvenni és az egyes értékelésmódok súlyozását, színezését beállítani?

Az új értékelési módokat a Nyilvántartás-Adatszótárak funkcióban az "értékelési módok" adatszótárban lehet felvenni. Az egyes értékelési módok súlyozásának beállítására a Nyilvántartás- Testreszabás funkcióban van lehetőség az "ÉRTÉKELÉS SÚLYOZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA" lapra kattintva. A súlyozást százalékos értékkel kell megadni. 

Az értékelési módok színének beállítását az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás - Adatszótárak funkcióban az "Értékelés módjai" adatszótár kiválasztása után az egyes értékelési módok adatainak szerkesztésénél - a képernyő jobb szélén található ikonra kattintva - lehet megtenni.

Hogyan kezeli az igazolásokat a KRÉTA rendszer?

Az igazolások rögzítésével az e-naplóban bizonyos mulasztások kezelése automatikus lesz. Ha egy tanulónak igazolást rögzítettünk, akkor

 1. Ha a tanuló már be volt írva a szaktanár vagy osztályfőnök által hiányzónak a tanórára, akkor a program automatikusan igazolja a mulasztását!
 2. Abban az esetben ha egy igazolást az osztályfőnök előre beírja vagy az igazolás rögzítése után kerül a tanóra beírásra a szaktanár részéről, akkor,
  1. Az adott tanórán a program automatikusan hiányzónak jelzi a tanulót, de ezt a szaktanár megváltoztathatja (pl. a tanuló bement arra az órára a dolgozatot megírni), 
  2. A tanóra rögzítése után a program automatikusan igazolja a mulasztást, ezt a szaktanár később már nem módosíthatja.
  3. Ha az osztályfőnök írja be hiányzónak a tanulót, akkor a program automatikusan igazolja a mulasztást. 

Fontos tudni, hogy az igazolás rögzítése esetén a program nem írja automatikusan hiányzónak is a tanulót, ezt csak a szaktanár vagy az osztályfőnök teheti meg!

Hogyan lehet megoldani, hogy az azonos tantárgyból a teljes osztálynak és az osztálybontott csoportoknak a tanórákat egybe sorszámozza? 

A "Nyilvántartás- Testreszabás" funkcióban van lehetőség a tanórák sorszámozásának beállítására. Az órasorszámozás kialakítására az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

 1. A Nyilvántartás/Testreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában a "Tanítási óra sorszámozás módja" kapcsolót az alábbi értékekre lehet állítani:
  1. NEM érték esetén csak tantárgy alapján az azonos csoportnak/osztálynak, ugyanazt a tantárgyat sorszámozza folyamatosan, tanártól függetlenül
  2. IGEN érték esetén figyelembe veszi, hogy a tanórákat különböző pedagógusok tanítják-e, és tanóráikat külön számozza
 2. Az "Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása" kapcsolót az alábbi értékekre lehet állítani:
  1. IGEN értékre állításakor az osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása lesz.
  2. NEM értékre állításakor az osztályok és osztálybontott csoportjaik órái külön lesznek számozva

Abban az esetben tehát ha az azonos tantárgyból a teljes osztálynak és az osztálybontott csoportoknak a tanórákat egybe akarjuk sorszámozni, akkor az "Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása" IGEN értékre kell állítani. Ez a beállítás az összes olyan órára vonatkozik, ahol az osztálynak és az osztálybontott csoportnak azonos tantárgyból van tanórája.

Jelölhető-e a programban ha egy tanulónak valamilyen tanórán vagy foglalkozáson nem kell részt vennie? 

A KRÉTA programban nem csak jelenlevőnek vagy hiányzónak (későnek) lehet jelöli egy tanulót a tanórán vagy foglalkozáson, hanem arra is van lehetőség, hogy a tanóra beírásánál a tanulóknál törölni lehet a "JELENLÉT" jelölést, ehhez rá kell kattintani az aktív "Jelenlét" gombra. A "JELENLÉT/ÜRES" gombokra kattintva egyszerre az összes tanulónak be lehet állítani vagy törölni a jelenlét jelölését is.

További információkat ide kattintva olvashatunk: Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása

Hogyan lehet helyettesítő tanárként (pl. tartós helyettesítés esetén) értékeléseket beírni a tanulónak? 

A KRÉTA rendszer alapértelmezése szerint a pedagógusok csak a tantárgyfelosztásukban szereplő osztályok, csoportok tanulóinak, csak az ott szereplő tantárgyakból adhatnak jegyet. Ez a beállítás hatékonyan védi a felhasználókat a téves jegybeírások ellen, ugyanakkor ha pl. egy pedagógus tartósan helyettesítést lát lát el, akkor sok esetben szükséges értékelést is beírnia a tanulóknak. Az ilyen esetekben a helyettesített tanóra beírásakor vagy módosításakor a képernyő bal szélé látható Értékelés fülre kattintva a tanóra beírásával vagy módosításával tud beírni jegyet vagy szöveges értékelést a tanulónak. Ilyen értelemben fontos szabály - és egyben hibázás elleni védelem is - a KRÉTA rendszerben, hogy egy helyettesítő pedagógus csak akkor tud beírni jegyet a tanulóknak, ha a helyettesített tanórát is rögzíti. 

Hogyan lehet egy tanórát túlórának jelezni? 

A tanóra beírásakor a "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait, itt jelölhető be a túlóra. Az Adminisztrációs rendszerben a túlóra jelölését az órarendbe is meg lehet tenni, de ennek nincs visszamenőleges hatása a már beírt órákra vagy foglalkozásokra.  

A túlórák visszamenőleges jelölését az Elektronikus naplóban a tanórák módosításánál lehet végrehajtani az alábbi módon:
1. Lépjen be az elektronikus naplóba!
2. Kattintson a korábban már beírt - zöld színnel jelölt - tanórára.
3. A "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait.
4. A "Túlóra" jelölőnégyzetet kiválasztva jelölhet az órát túlórának. 
5. A "NAPLÓZÁS VÁLTOZÁSAINAK MENTÉSE" gombra kattintva módosíthatja a beírt óra adatait.

Hogyan lehet rögzíteni az év közben érkezett tanulók korábbi iskolájában kapott mulasztásait?

A KRÉTA rendszerben - a mulasztások adatainak konzisztenciája miatt - csak a naplózott tanórákra lehet hiányzónak jelezni a tanulót, így mivel a másik iskolában kapott mulasztásokat a tanórákhoz nem lehet rögzíteni. Megoldásként azt javasoljuk, hogy a "Törzslapon megjelenő egyéb feljegyzés vagy határozat" típusú bejegyzésként rögzítsék a tanulónak a másik iskolából hozott mulasztásainak óraszámát, azonban ezeket az órákat automatikusan a program nem összesíti a tanuló mulasztásaihoz.

Hogyan lehet rögzíteni az év közben érkezett tanulók korábbi iskolájában kapott értékeléseit?

 • a tanulót a rendszerbe rögzíteni, majd osztályba/csoportokba sorolni szükséges a megfelelő dátumra figyelve 
 • a felületen alapbeállításként létezik az Értékelés módok között a "Másik intézményből hozott értékelés" típusa, amit minden egyes szakos pedagógus a saját szaktárgyához, a tanulóval történő első tanórai találkozás dátumával rögzíthet a felületen
 • amennyiben azt szeretnék, hogy ne a szaktanárok, hanem az Osztályfőnök tudja ezt megtenni, akkor a Nyilvántartás/Testreszabás felület "Értékelések és feljegyzések beállításai" szekcióban engedélyezzék a "TTF" helyett az "Osztályfőnök" szintet a Értékelések oldalon lévő szűrők beállítása menüpontban
  • Ezekkel adjuk meg a szűrők lenyíló listáinak értékeit, 3 lehetőség van,
   • TTF alapján - A tanár csak a tantárgyfelosztásában szereplő osztályoknak/csoportoknak tudja módosítani a jegyeit,
   • Osztályfőnök - Az osztályfőnök a saját osztályában bármelyik tantárgynak módosíthatja a jegyeket,
   • Bárki - Bármelyik tanár, bármelyik osztálynak, bármelyik tantárgyát módosíthatja
 • ezt követően az Osztályfőnök minden tárgyból be tudja rögzíteni a felületre a Másik iskolából hozott jegyeket
 • majd a biztonsági, téves értékelést megelőzendő vissza tudják állítani a TTF szerinti megkötést.

A félévzárással kapcsolatos gyakori kérdések

Hogyan lehet félévi/év végi értékelésekhez megjegyzést (pl.: dicséretes) rögzíteni a rendszerben?

A félévi/év végi dicséretes vagy egyéb megjegyzéses értékelések kiosztásánál a pedagógusnak meg kell nyitnia a félévi/év végi értékelési felületet, kiválasztania az értékelni kívánt osztály/csoport-ot, tantárgyat.

A tanulói névsor felett található "Értékelés feljegyzése" rovatba írt megjegyzése minden tanulóhoz beírásra kerül, akiknek egyszerre ment el értékelést a pedagógus.

Így javasoljuk, hogy először osszák ki az összes dicséretes értékelést, majd a megjegyzést törölve az összes többi, nem dicséretes értékelést.

A beírás megoldható úgy is, hogy először rögzítjük a jegyeket, majd a dicséretesek esetében a jegyre kattintva, módosítjuk az értékelést, a dicséret szövegének beírásával. 

Hogyan lehet feljegyzéseket (pl. általános tantestületi dicséret, osztályzóvizsgán szerzett értékelések, kitűnő eredmények stb.) rögzíteni a félévi bizonyítványokban? 

Az Elektronikus naplóban a "Feljegyzések-Beírások" funkcióban a "Félévi bizonyítványban megjelenő tantestületi feljegyzés, határozat (dicséret, felmentés stb.)" típusú beírások automatikusan megjelennek a félévi értesítőben is. Azokat a beírásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a tanuló félévi bizonyítványában, ilyen típusú feljegyzésként kell rögzíteni. 

Hogyan lehet beállítani a félévi és év végi értékelések megjelenítését az elektronikus ellenőrzőben?

 A KRÉTA rendszerben lehetőség van a félévi ill. év végi értékelések elrejtésére, valamint annak beállítására, hogy csak egy adott dátum után legyenek láthatók a félévi ill. év végi értékelések. Ennek beállítását az Adiminsztrációs rendszerben a "Nyilvántartás-Testreszabás" funkcióban az "Értékelések és feljegyzések beállításai" szekcióban lehet megtenni. A Félévi jegyek megjelenésének dátuma opcióval lehet beállítani, hogy a félévi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben mely naptól kezdve jelenjenek meg. Az Év végi jegyek megjelenésének dátuma és a Év végi jegyek megjelenésének dátuma (végzős évfolyam esetén) opciókkal lehet szabályozni, hogy az év végi adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőbenmely naptól kezdve jelenjenek meg. 

Félévi és év végi jegyek megjelenése

Abban az esetben ha pl. a félévi jegyek megjelenítését a félév utolsó napjára vagy az osztályozó konferenciát követő napra állítjuk, akkor az elektronikus ellenőrzőben csak az adott nap után jelennek meg a jegyek!

Mi a teendő ha az elektronikus ellenőrzőben vagy dokumentumokban nem látható a félévi vagy év végi értékelések?

Abban az esetben ha az elektronikus ellenőrzőben nem láthatók a félévi akkor az alábbiakat ellenőrizzük:

 1. Ellenőrizzük, hogy a  tanulónak van-e félévi ill. év végi értékelése? 
 2. Ellenőrizzük, hogy a "Nyilvántartás-Testreszabás" funkcióban az "Értékelések és feljegyzések beállításai" szekcióba hogyan van beállítva a félévi ill. év végi értékelések megjelenítése? 
 3. A félévi ill. év végi dokumentumokban csak a főtárgynak jelölt tantárgyak jegyei jelennek meg. A "Nyilvántartás-Tantárgyak" funkcióban ellenőrizzük a tantárgyakmegfelelő beállítását!

Hogyan lehet beállítani, módosítani a bizonyítványokban megjelenő tantárgyak sorrendjét? 

A bizonyítványokban a tantárgyak sorrendjét a tantárgy kategória határozza meg. A tantárgykategóriák sorszámozását a "Nyilvántartás-Adatszótárak" funkcióban a tantárgykategória adatszótár szerkesztésével (a sorszám mező módosításával) lehet beállítani. 

Mi a teendő ha egy tantárgy nem jelenik meg a félévi bizonyítványban? 

A félévi bizonyítványban és statisztikákban - alapértelemezetten - az alábbi szabályok alapján jelennek meg a tantárgyak:

 1. A félévi bizonyítványban és statisztikákban csak a főtárgynak jelölt tantárgyak jelennek meg.  Ha egy tantárgy nem jelenik meg, akkor a Nyilvántartás-Tantárgyak funkcióban ellenőrizzük, hogy az adott tantárgy főtárgynak van-e jelölve. 
 2. A félévi bizonyítványban és statisztikákban csak olyan tantárgyak jelennek meg, amelyek osztályhoz vagy tanórai célú csoportokhoz vannak rendelve. Ilyen értelemben pl. egy tanulószaobai, szakköri vagy sportköri csoportohoz rendelt tantárgy nem jelenik meg a félévi értékelésben. Abban az esetben ha egy tantárgy főtárgynak van jelölve, de továbbra sem látható a bizonyítványban, ellenőrizzük, hogy a tantárgyfelosztásban ez a tanóra, tanórai célú csoporthoz van-e rendelve. Ha szükséges akkor a "Tanórai célú csoportok beállítása" funkcióban lehetőség van ez egyes csoporttiípusok kezelésének módosítására is. 

Mi a teendő ha olyan tantárgyak jelennek meg a félévi bizonyítványban, amelyeket nem szeretnénk ott megjeleníteni?

Ha egy tantárgyat nem szeretnénk a félévi bizonyítványban megjeleníteni, akkor töröljük a "Főtárgy" jelölést a tantárgy adatainál. 

A KRÉTA rendszer automatikusan lezár a félév utolsó napja után vagy lehet később is módosítani a jegyeket? 

A KRÉTA rendszerben nincs automatikus zárás a félév utolsó napja után. Az elekronikus napló lezáráást minden intézmény a Nyilvántartás-Testresztabás funkcióban az "Elektronikus napló zárásának dátuma" opcióval beállíthatja. Amennyiben beállítja az értéket, akkor az adott dátum előtti időszakra már nem lehet órákat naplózni, értékelni, vagy egyéb tevékenységet végezni. A megadott dátumig bezárólag az intézmény pedagógusai nem fognak tudni tanórákat naplózni, értékeléseket felvenni. Ezt célszerű a félévi osztályzókonferencia utáni napra beállítani (ha ez a félév utolsó tanítási napja utáni dátum, akkor természetesen későbbi napra is be lehet állítani). Célszerű egy ilyen dátumot beállítani, hogy a félévi értékelések - osztályozó konferenciákon történő - véglegesítése után már ne lehessen módosítani az értékeléseket. 

Hogyan lehet beírni a félévi értékelésekhez a "nem osztályozható (NO)", "felmentett (FM)" vagy egyéb nem jeggyel megadott értékeléseket?

A "nem osztályozható", "felmentett" vagy egyéb szöveges értékeléseket a félévi értékelések funkcióban a "SZÖVEGES" gombra kattintva, szöveges értékelésként rögzíthetők a rendszerbe. 

Mi a teendő ha a félév utolsó napja rosszul jelenik meg az e-naplóban? 

Abban az esetben ha az iskolában A-B vagy több hetirend van, akkor előfordulhat, hogy a félév utolsó napján az órarend rosszul jelenik meg. Ilyen esetben javasoljuk, hogy a hetirend beállításánál a "Minden héten" opciót módosítsák arra a hetirendre, amely az iskolában azon a héten van.