Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Mezők frissítése

...

Megadhatjuk a feladattal terhelt óraszámotSzakvizsga szakvizsgázott pedagógus
ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
SZEMÉLYES ADATOK

Oktatási azonosító

Az alkalmazott oktatási azonosító száma, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.


Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ez 7-tel kezdődő 11 jegyű szám.

Neme

A tanuló nemét Az alkalmazott nemét meg tudjuk adni a gombok egyikére kattintva.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
ElőtagMegadhatjuk az alkalmazott nevének előtagját.

A név előtagja lehet például: ifj,. dr., prof., özv., id. stb.

Alkalmazott családi névAz alkalmazott vezetékneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Alkalmazott utónévAz alkalmazott keresztneve/keresztnevei.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Születési családi névAz alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Születési utónévAz alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Anyja születési családi neveAz alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Anyja születési utóneveAz alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Születési helyAz alkalmazott születési helyének helységneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Születési idő

Az alkalmazott születési dátuma, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Igazolvány típus

Az alkalmazott igazolványának típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Személyi igazolvány

Igazolvány számaMegadhatjuk az alkalmazott azon igazolványának számát, melyet az igazolvány típusánál kiválasztunk.AdószámÁLLANDÓ LAKCÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGEIrányítószám

Az alkalmazott állandó lakcímének postai irányítószámát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Helység név

Az alkalmazott állandó lakcímének helységnevét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Közterület névAz alkalmazott állandó lakcím közterületének teljes neve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
Közterület jellege

Az alkalmazott állandó lakcím közterületének jellegét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

utca

HázszámAz alkalmazott állandó lakcímének házszáma.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező
EmeletMegadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének emelet számát.AjtóMegadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének ajtó számát.Email címMegadhatjuk az alkalmazott email címét.TelefonszámMegadhatjuk az alkalmazott telefonszámát.Telefonszám 2Lehetőségünk van megadni az alkalmazott másik telefonszámát.


BELÉPÉSI ADATOKFelhasználónévMegadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges felhasználónevét.Jogosultsági szintItt adhatjuk meg, hogy az alkalmazott milyen jogosultsági szinttel léphet be a rendszerbe.
NAPLÓ

A jogosultsági szintek kezelésénél a Napló jogosultsági szint megadásával lehet megadni a jogot az e-naplóban a tanári belépéshez. A rendszer kezelésére a Napló jogosultsági szint mellett lehetőség van a Vezető, az Adminisztrátor vagy az Ellenőrző jogosultsági szintet is hozzáadni a jogszintekhez.

Info
iconfalse
További jogosultságokat a CTRL gomb lenyomásával és a megfelelő jogszint kijelölésével adhatunk meg.JelszóMegadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges jelszavát.Ismételt jelszóAz alkalmazott belépéshez szükséges ismételt jelszava.Diákolimpiai jogosultság
Kezelheti a közösségi szolgálatokatELSŐDLEGES MUNKAÜGYI ADATOKPedagógus fokozat

Az alkalmazott pedagógus fokozatát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

Na

A pedagógus-életpálya szakasza, a minősítési rendszer fokozata.


Munkakör

Az alkalmazott munkakörét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

tanárAz alkalmazott intézményben betöltött, jogszabályilag előírt munkaköre.

Foglalkoztatási jogviszony

Az alkalmazott foglalkoztatási jogviszonyát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

Közalkalmazotti jogviszony (határozatlan időre)A Munka Törvénykönyve által meghatározott munkavégzésre irányuló foglalkoztatási jogviszony.

Utazó gyógypedagógus

Image Added jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott utazó gyógypedagógus.

Foglalkoztatás típusa

A foglalkoztatás típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Teljes munkaidősA munkavégzésre irányuló jogviszony munkaidő típusa.

Részmunkaidő százalék

Megadhatjuk a részmunkaidős foglalkoztatás százalékos értékét a teljes munkaidőhöz viszonyítva, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

Ez az adatmező csak akkor látható, ha az alkalmazott részmunkaidőben dolgozik.A részmunkaidő százalékát csak akkor tudjuk beírni, ha a 'Foglalkoztatás típusát' 'Részmunkaidős'-re állítjuk.

A részmunkaidőben dolgozó pedagógusok esetében a Munkaügyi adatok megadásakor a Foglalkoztatás típusa mezőben a „Részmunkaidős” elemet kell választania az intézménynek, és a Részmunkaidő százalék mezőbe azt a százalékos értéket kell beírni, ami a szerződésében szerepel.

A tantárgyfelosztásban kiosztott óraszámot e százalékos érték alapján kell felvenni az Nkt. 62.§ (6) bekezdése által meghatározott neveléssel-oktatással lekötött munkaidő szerint.

Info
titleRészmunkaidős alkalmazott példa

Egy 50%-os részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus esetében a KRÉTA Alkalmazottak -> Munkaügyi adatok felületén a Részmunkaidő százalékához 50-et kell beírni (csak az értéket kérjük megjeleníteni, a % jelét nem).

A tantárgyfelosztásban a részmunkaidősök óraszámának kiosztása az Nkt.-ban meghatározottak szerint történik. Ennek megfelelően a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a teljes munkaidő 55-65%-a, így az 50%-os részmunkaidőben dolgozó pedagógus esetében a teljes munkaidő 50%-a 20 óra, és ennek az 55%-a 11 óra, a 65%-a 13 óra. Ez alapján a tantárgyfelosztásban minimum 11 órát ki kell osztani a részére, és a tanév során maximum heti 13 óráig elrendelhető a számára további tanórai, illetve egyéb foglalkozás megtartásaVezetői óraszám ok

A vezetői óraszám okát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

Nincs

Ebből a listából választhatjuk ki a magasabb vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladatot.

Warning
Ha az alkalmazott rendelkezik ilyen megbízással, akkor kiválasztva a 'Feladattal terhelt óraszám oka' listából válasszuk az 'Egyéb' listaelemet és a 'Feladattal terhelt óraszám'-hoz vigyük fel azt az értéket, amely megmutatja, hogy hány órát tölt e feladat ellátásával. Pl. ha egy intézményvezető heti tanóráinak száma 2, akkor a 'Feladattal terhelt óraszám'-hoz 20-as értéket vigyünk fellistából a megfelelő elemet, megjelenik mellette az 'Óraszám' nevű mező, ahova beírhatjuk a vezető óraszámát.Óraszám

Megadhatjuk az óraszámot, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

Az óraszám csak akkor látható, ha a 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk, vagy a 'Vezetői óraszám okát' az alapértelmezett 'Nincs'-ről átállítjuk egy másik elemre.A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidő.


Feladattal terhelt óraszám oka

A feladattal terhelt óraszám okát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Ez az adatmező nem látható, ha az alkalmazott 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk.A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidőbe beszámítandó tevékenységek.

Warning
Ha az alkalmazott mesterpedagógus szakértő, vagy szaktanácsadó, akkor a 'Feladattal terhelt óraszám oka' listából válasszuk az 'Egyéb' listaelemet és a 'Feladattal terhelt óraszám'-hoz vigyük fel a 4-es értéket.Feladattal terhelt óraszámMunkaidőkedvezmény óraszáma

Megadhatjuk a munkaidőkedvezmény óraszámát, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

Ez az adatmező nem látható, ha az alkalmazott 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk.


0A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidőbe beszámítandó tevékenységek heti óraszáma.

Csökkentett munkaidős
Pedagógus heti óraszáma
Alkalmazás kezdete

Az alkalmazott alkalmazásának kezdete, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő dátuma.

Alkalmazás vége

Az alkalmazott alkalmazásának vége, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony végső dátuma.

Feladatellátási hely

A feladatellátási helyet kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező


Az intézménnyel létesített  munkavégzésre irányuló jogviszony  elsődleges feladatellátási helye.

A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontjában felvitt feladatellátási helyek (működési hely - ellátott feladat) jelennek meg.


Tartósan távollévő

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott tartósan távollévő vagy sem.Az intézménnyel jogviszonyban lévő, tartós távolléten (2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott, pl. gyes, gyed, gyet) lévő alkalmazott.Nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott)

A Image Removed jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott) vagy sem.

Az intézménnyel jogviszonyban lévő, nyugdíjkorhatárt elérő, továbbfoglalkoztatott alkalmazott.

Betöltetlen álláshely

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott "virtuális" alkalmazott vagy sem."Virtuális" alkalmazott, amely a KRÉTA rendszerben a betöltetlen álláshelyek jelzésére szolgál.

Főállású?

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott főállású vagy sem.


Főállású munkaviszony a munkavégzés ideje szerint (lehet teljes vagy részmunkaidős).

Nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott)

A Image Modified jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott

nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott) vagy sem.Az intézménnyel jogviszonyban lévő, nyugdíjkorhatárt elérő, továbbfoglalkoztatott alkalmazott.

Szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységű

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységet folytat vagy sem.

Szakmai továbbképzés

A Image Modified jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakmai továbbképzésen részt vett vagy sem.

Szakvizsga

A Image Added jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakvizsgázott pedagógus vagy sem.

Alkalmazottak listája

Az alkalmazottakat a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjával jeleníthetjük meg.

...

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az  nyomógomb fölé állva a felbukkanó menü menüpontra kattintva kezdeményezhetjük az új alkalmazott adatainak megadását!
 3. Az 'Új alkalmazott felvétele' ablakban adjuk meg az alkalmazott adatait!

  Warning
  titleKötelező adatok megadása

  Az alkalmazott adatainál az 'Alkalmazott családi név', 'Alkalmazott utónév', 'Születési családi név', 'Születési utónév', 'Anyja családi neve', 'Anyja utóneve', 'Születési hely', 'Születési idő', 'Irányítószám', 'Helység név', 'Közterület név', 'Közterület jellege', 'Házszám', 'Besorolási fokozat', 'Munkakör', 'Foglalkoztatás módja', 'Feladatellátási hely' kötelezően megadandó adatok!


 4. Az adatok megadása után a Image Modified gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!

 5. A mentés után az alkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

...

Alkalmazott adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az alkalmazottak adatait Az alkalmazott adatait tartalmazó sorok sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott alkalmazott tulajdonságainak az alkalmazott tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott alkalmazott adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk az alkalmazott jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a azalkalmazottak listáját az alkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

...

Warning
titleAdatok egyidejű módosítása

Az adatok többes módosítása esetén az összes kijelölt alkalmazottak alkalmazott mindegyikének módosításra kerülnek az adatai, ezért kérjük, hogy a többes módosítást mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték-e ki a megváltozandó megváltoztatandó elemeket!

Több alkalmazott adatainak együttes módosítását az alábbi módon lehet végrehajtani:

...

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett alkalmazottak törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetőektörölhetők. Az alkalmazottak törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Azalkalmazottak adatait Az alkalmazott adatait tartalmazó sorok sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott alkalmazott törlését!
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az alkalmazott törölhető-e? 
 6. Abban az esetben ha azalkalmazott nem , ha az alkalmazott nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik anak az annak oka, hogy azalkalmazott miért hogy az alkalmazott miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörténmegtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a azalkalmazottak listáját után az alkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

...

Warning
titleTöbb elem együttes törlése

Az adatok együttes törlése esetén - ha a program egyéb okból nem tiltja valamelyik alkalmazott törlését , - az összes kijelölt alkalmazott törlésre kerül! Kérjük, hogy több alkalmazott egyszerre történő törlését mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték-e ki a törlendő elemeket!

Több alkalmazott egyidejű törlését az alábbi módon lehet végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az alkalmazottak listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre kattintva jelölhetjük ki a törlendő elemeket!
 3. A törléshez kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése! A program figyelmeztet, hogy csak azok az elemek kerülnek törlésre, amelyekhez nem tartozik adatbázis kapcsolat!
 5. A sikeres törlés esetén a program üzenetet küld, hogy a kijelöltek közül hány elemet sikerült törölni.
 6. A törlés után a azalkalmazottak listáját után az alkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

...

Alkalmazott adatainak és kapcsolatainak megtekintése

Az alkalmazottak adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban csak olvasási jogosultsággal is megnézhessük az alkalmazottak adatait, valamint az alkalmazottak különböző további kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Azalkalmazottak adatait Az alkalmazott adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott alkalmazott adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!
 3. A kijelölt alkalmazott adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy azalkalmazott melyik adatcsoportját hogy az alkalmazott mely adatcsoportjait vagy kapcsolatait szeretnénk megnézni.
 4. Az ablak bezáráshoz bezárásához kattintsunk az ablak alján található mégse dombra Image Added gombra!

Az alkalmazottak alábbi adatcsoportjait és kapcsolatait lehet megnézni:

ADATCSOPORTTARTALOM

Alapadatok

Elérhetőségek
Foglalkozások
Órarendi órák
Tanmenetek
Megtartott tanórák
Értékelés
Pedagógus-életpályamodell
Eszközök
További munkaügyi adatok

...

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén látható láthatók az alkalmazottak keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A SZŰRÉS szövegre Image Added gombra kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el az alkalmazottak esetében használható keresési feltételek megadása. Az alkalmazottak adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. Ha a felületen nem láthatók látható a keresési feltételeket beállítást feltételek beállítását tartalmazó terület, akkor a Image Modified gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
 2. Írja Írjuk be vagy válassza válasszuk ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállít beállítunk, akkor a keresés eredménye azokat az alkalmazottak adatait fogja azon alkalmazottak adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!
 3. A keresési feltételek után megjelenik a Image Modified üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a Image Modified gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
 4. A feltételek beállítása után kattintson kattintsunk Image Modified gombra!
 5. A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő alkalmazottak fognak megjelenni.

Alkalmazottak adatainak exportálása

...

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az Alkalmazottak adatainak Az alkalmazottak adatainak exportálásához kattintsunk a  gombra!
 3. AzAlkalmazottak esetében Az alkalmazottak esetében az alábbi adatok exportálására van lehetőség:
  1. Image Added
  2. Image Added
  3. Image Added
 4. Az exportálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a kiválasztott Excel táblázat!

...