Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Feladatellátási hely létrehozása

A KRÉTA rendszerben a feladatellátási helyek létrehozását az alábbi módon végezhetjük el:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2.  Ha még a működési helyeket nem hoztuk létre, előbb hozzuk létre a működési helyeket!


 3. A működési helyek főbb adatait tartalmazó sorok jobb szélén található ikonra kattintva adhatjuk hozzá a működési helyhez az ott ellátott köznevelési feladatot.
 4. A felbukkanó ablakban a gombra kattintva a lenyíló listából választhatjuk ki az ellátott köznevelési feladatot.
 5. A gombra kattintva menthetjük el az adott működési helyen ellátott köznevelési feladatot.

Ezzel létrehoztunk egy feladatellátási helyet, mert meghatároztuk, hogy az adott működési helyen (a pontos címen) milyen feladat ellátása történik.

A mentés után a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

A működési helyen ellátott köznevelési feladatot a működési helyek főbb adatait tartalmazó sorok elején található gombra kattintva jeleníthetjük meg és ekkor a gombunk gombra változik.

Egy működési helyen több köznevelési feladat ellátása

Amennyiben egy működési helyen több köznevelési feladatot lát el az intézmény, akkor annyiszor ismételje meg a 3., 4., 5. pontokat, amennyi ellátott köznevelési feladatot szeretne rögzíteni az adott működési helyhez.

Az elnevezésű gombra kattintva egyszerre kinyílik az összes működési hely, így láthatóvá válik valamennyi működési helyen ellátott valamennyi köznevelési feladat.

Feladatellátási helyek

Minden működési helyhez vegyük fel az összes olyan nevelési-oktatási feladatot, amelynek az adminisztrációja ebben a KRÉTA-rendszerben történik. Az így definiált feladatellátási helyekhez kell besorolni az összes osztályt/csoportot és alkalmazottat. Ez elengedhetetlen előfeltétele, hogy a KRÉTA rendszer megfelelő statisztikai adatokat tudjon generálni.

Ellátott köznevelési feladat módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2. Az elnevezésű gombra kattintva nyissuk ki a működési helyen/helyeken ellátott köznevelési feladatot/feladatokat.
 3. Az ellátott feladat nevét tartalmazó sor jobb szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük az ellátott feladat módosítását.
 4. A felbukkanó ablakban a gombra kattintva a lenyíló listából választhatjuk ki azt az ellátott köznevelési feladatot, amire módosítani szeretnénk.
 5. Az adat módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 6. A sikeres mentés után a a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Ellátott köznevelési feladat törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett köznevelési feladatok törlésére is van lehetőség. Az ellátott feladat törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2. Az elnevezésű gombra kattintva nyissuk ki a működési helyen/helyeken ellátott köznevelési feladatot/feladatokat.
 3. Az ellátott feladat nevét tartalmazó sor jobb szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük az ellátott feladat törlését!
 4. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése! "Biztosan törli?"
 5. Az gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 6. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az ellátott feladat törölhető-e? 
 7. Abban az esetben, ha az ellátott feladat nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy az ellátott feladat, azaz a feladatellátási hely miért nem törölhető.
 8. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 9. A sikeres törlés után a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlés hatálya

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik!

Feladatellátási helyek adatainak és kapcsolatainak megtekintése

A feladatellátási helyek adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban olvasási jogosultsággal megnézhessük a feladatellátási helyek adatait, valamint a feladatellátási helyek különböző kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2. Az elnevezésű gombra kattintva nyissuk ki a működési helyen/helyeken ellátott köznevelési feladatot/feladatokat.
 3. Az ellátott feladat nevét tartalmazó sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük az ellátott feladat adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!
 4. A feladatellátási hely adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy a működési hely mely adatcsoportját vagy kapcsolatát szeretnénk megnézni.
 5. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található gombra!

ADATCSOPORT

MEGNEVEZÉS
AlapadatokMűködési hely

Ellátott köznevelési feladat
Kapcsolódó osztályok/csoportokNév

Típus

Évfolyam

Létszám
Kapcsolódó alkalmazottakNév

Munkakör

Munkaviszony

Gyorsan meg szeretne ismerkedi az intézmény adatainak szerkesztésével?

Nézze meg az alábbi videót, mely az Intézmény adatainak szerkesztését, a Működési és Feladatellátási helyek létrehozását mutatja be.

Az alábbi videóban megtekinthető az intézmény adatainak szerkesztése a KRÉTA rendszerben, tovább a működési helyek felvétele és feladatellátási helyek rögzítése.