Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Új feladatellátási hely létrehozása

A KRÉTA rendszerben a feladatellátási helyek létrehozását az alábbi módon végezhetjük el:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2.  Ha még a működési helyeket nem hoztuk létre, előbb hozzuk létre a működési helyeket!

  A működési hely fogalma és funkciója

  A működési hely a KRÉTA rendszerben bevezetett egységes fogalom, amely az intézmény azon címét azonosítja, ahol az intézmény működik. Egy intézménynek több működési helye is lehet, mert több fizikai helyen is működhet. A működési helyek az alábbiak lehetnek:

  • székhely (csak egy ilyen működési hely lehet, amely az intézmény székhelyét azonosítja)
  • telephely,
  • tagintézmény.

  Tanévek kezelése

  Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy a működési helyek létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztott! 

   További információk a tanévek kezeléséről

  A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A felület tetején található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatóak az elérhető tanévek.

  Az aktuális tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete az aktuális tanév szerint tölt be. A következő tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete a következő tanév szerint kerül betöltésre. Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és következő tanévet, amennyiben a rendszerben a következő tanévre vált, a KRÉTA fejlécének a színe megváltozik.

  Tanévek kiválasztása

  Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor minden esetben a megfelelő tanévben végezzék el a változtatásokat!

  Fontos tudni, hogy a tanév kiválasztásával az adatok módosítása mindig csak az adott tanévben kerül végrehajtásra. Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 

  Tippek és trükkök

  Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

  Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

  Alapértelmezett működési hely

  A rendszerben telepítéskor alapértelmezett értékben megjelenik egy Működési hely „Működési hely” néven, valamint egy ahhoz kapcsolódó „Na” (Nincs adat) ellátott oktatási-nevelési feladat.

  Kérjük, hogy ezt az értéket minden esetben pontosítsák és állítsák be a megfelelő adatokra!

  Új működési hely létrehozása

  A KRÉTA rendszerben a működési helyek létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

  1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
  2. nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új működési hely adatainak megadását!
  3. A működési helyek adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a működési hely adatait!

   Kötelező adatok megadása

   A működési helyek adatainál a 'Működési hely neve', az 'Irányítószám', a 'Helység név', a 'Közterület név', a 'Közterület jellege', a 'Házszám',  adatokat kötelezően meg kell adni!

  4. Az adatok megadása után a gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat.

   Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!

  5. A mentés után a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

  A működési helyek adatai

  A KRÉTA rendszer a működési helyek esetében az alábbi adatokat kezeli:

  ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
  ALAPADATOK

  Működési hely neve

  A működési hely neve tetszőleges.

  KÖTELEZŐ

  Olyan nevet válasszunk a működési hely nevének, azaz a pontos címnek, mely egyértelműen beazonosítja számunkra az intézmény fizikai helyét.

  Működési hely azonosítóA működési hely tetszőleges, rövid neve.


  A működési hely azonosítója lehet pl. egy szám is, mely az intézmény fizikai helyeit bizonyos szempont szerint rangsorolja.

  Irányítószám

  A működési hely irányítószámát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

  KÖTELEZŐ


  A működési hely címének irányítószáma


  Helység név

  A működési hely helységének nevét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

  KÖTELEZŐ


  A működési hely címének helyiségneve.


  Közterület névA működési hely közterületének neve.

  KÖTELEZŐ


  A működési hely címében a közterület elnevezése.

  Közterület jellege

  A működési hely közterületének jellegét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

  KÖTELEZŐ


  A működési hely címében a közterület jellegének kiválasztása.


  HázszámA működési hely házszáma.

  KÖTELEZŐ


  A működési hely címében a házszám.

  EmeletMegadhatjuk, hogy a működési hely mely emeleten van.

  A működési hely címében az emelet megadása (ha van)

  AjtóMegadhatjuk a működési hely ajtó számát.

  A működési hely címében az ajtó megadása (ha van)

  TelefonszámMegadhatjuk a működési hely telefonszámát.

  A működési hely hivatalos telefonszáma

  FaxMegadhatjuk a működési hely faxszámát.

  A működési hely hivatalos fax száma

  E-mail címMegadhatjuk a működési hely e-mail címét.

  A működési hely hivatalos e-mail címe

  Működési hely típusa

  A működési hely típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

  KÖTELEZŐ


  A működési hely típusát állítsuk székhelyre, ha a vezető munkahelye itt található.

  A működési hely típusát állítsuk tagintézményre, ha a tagintézmény-vezető munkahelye itt található.


  Tagintézmény vezetőjeMegadhatjuk a tagintézmény vezetőjének nevét.

  "Tagintézmény" Működési hely típus esetén megjelenő mező.  A telephely anyaintézménye Azt a működési helyet kell kiválasztani a listából, amelynek telephelye ez a hely.

  "Telephely" Működési hely típus esetén megjelenő mező.


  Működési helyek listája

  A működési helyeket a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontjával lehet megjeleníteni.

  A listában megjelenített adatmezők

  A működési helyek listájában a 'Működési hely neve', a 'Működési hely azonosító', a 'Város', a 'Működési hely típusa' jelenik meg. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani a működési helyek listájának rendezési sorrendjét!

  Működési hely adatainak módosítása

  1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
  2. A működési helyek főbb adatait tartalmazó sorok jobb szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük a működési hely adatainak módosítását.
  3. A kiválasztott működési hely adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a működési hely jellemzőit.
  4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
  5. A sikeres mentés után a a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

  Adatok módosításának hatása

  A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy működési hely nevét módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát a működési hely korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

  Működési hely törlése

  A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett működési helyek törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, de az is előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. A működési helyek törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

  1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
  2. A működési helyek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük a működési hely törlését!
  3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése! "Biztosan törli?"
  4. Az gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
  5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy a működési hely törölhető-e? 
  6. Abban az esetben, ha a működési hely nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy a működési hely miért nem törölhető.
  7. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
  8. A sikeres törlés után a a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

  Törlések érvényessége

  Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

  Működési helyek adatainak megtekintése

  A működési helyek adatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban olvasási jogosultsággal megnézhessük a működési helyek adatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

  1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
  2. A működési helyek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott működési hely adatainak megtekintését!
  3. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található gombra!

  A működési helyek alábbi adatait lehet megtekinteni:

  ADATCSOPORTMEGNEVEZÉS

  Alapadatok

  Működési hely neve

  Irányítószám

  Helység név

  Közterület név

  Közterület jellege

  Házszám

  Emelet

  Ajtó

  Telefonszám

  Fax

  E-mail cím

  Működési hely azonosító

  Vezetője

  Működési helyek adatainak exportálása

  A KRÉTA rendszerben lehetőség van a működési helyek adatainak Excel táblázatba történő exportálására. Az exportálás végrehajtásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani:

  1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
  2. A Működési helyek adatainak exportálásához az gombra állva, kattintsunk a megjelenő  feliratra!
  3. Az exportálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik az Excel táblázat!

  Intézmény adatainak szerkesztése
  Működési/Feladatellátási helyek

  Az alábbi videóban megtekinthető az intézmény adatainak szerkesztése a KRÉTA rendszerben, tovább a működési helyek felvétele és feladatellátási helyek rögzítése. 3. A működési helyek főbb adatait tartalmazó sorok jobb szélén található ikonra kattintva adhatjuk hozzá a működési helyhez az ott ellátott köznevelési feladatot.
 4. A felbukkanó ablakban a gombra kattintva a lenyíló listából választhatjuk ki az ellátott köznevelési feladatot.
 5. A gombra kattintva menthetjük el az adott működési helyen ellátott köznevelési feladatot.

  Ezzel létrehoztunk egy feladatellátási helyet, mert meghatároztuk, hogy az adott működési helyen (a pontos címen) milyen feladat ellátása történik.
 6. A mentés után a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

 7. A működési helyen ellátott köznevelési feladatot a működési helyek főbb adatait tartalmazó sorok elején található gombra kattintva jeleníthetjük meg és ekkor a gombunk gombra változik.

  Egy működési helyen több köznevelési feladat ellátása

  Amennyiben egy működési helyen több köznevelési feladatot lát el az intézmény, akkor annyiszor ismételje meg a 3., 4., 5. pontokat, amennyi ellátott köznevelési feladatot szeretne rögzíteni az adott működési helyhez.

 8. Az elnevezésű gombra kattintva egyszerre kinyílik az összes működési hely, így láthatóvá válik valamennyi működési helyen ellátott valamennyi köznevelési feladat.


Feladatellátási helyek

Minden működési helyhez vegyük fel az összes ott zajló nevelési-oktatási feladatot, mert az így definiált feladatellátási helyekhez kell besorolni az összes osztályt/csoportot és alkalmazottat. Ez elengedhetetlen előfeltétele, hogy a KRÉTA rendszer megfelelő statisztikai adatokat tudjon generálni.

Ellátott feladat módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2. Az elnevezésű gombra kattintva nyissuk ki a működési helyen/helyeken ellátott köznevelési feladatot/feladatokat.
 3. Az ellátott feladat nevét tartalmazó sor jobb szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük az ellátott feladat módosítását.
 4. A felbukkanó ablakban a gombra kattintva a lenyíló listából választhatjuk ki azt az ellátott köznevelési feladatot, amire módosítani szeretnénk.
 5. Az adat módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 6. A sikeres mentés után a a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Ellátott feladat törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett köznevelési feladatok törlésére is van lehetőség.Az ellátott feladat törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2. Az elnevezésű gombra kattintva nyissuk ki a működési helyen/helyeken ellátott köznevelési feladatot/feladatokat.
 3. Az ellátott feladat nevét tartalmazó sor jobb szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük az ellátott feladat törlését!
 4. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése! "Biztosan törli?"
 5. Az gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 6. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az ellátott feladat törölhető-e? 
 7. Abban az esetben, ha az ellátott feladat nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy az ellátott feladat, azaz a feladatellátási hely miért nem törölhető.
 8. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 9. A sikeres törlés után a a működési helyek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik!

Feladatellátási helyek adatainak és kapcsolatainak megtekintése

A feladatellátási helyek adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban olvasási jogosultsággal megnézhessük a feladatellátási helyek adatait, valamint a feladatellátási helyek különböző kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontját!
 2. Az elnevezésű gombra kattintva nyissuk ki a működési helyen/helyeken ellátott köznevelési feladatot/feladatokat.
 3. Az ellátott feladat nevét tartalmazó sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük az ellátott feladat adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!
 4. A feladatellátási hely adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy a működési hely mely adatcsoportját vagy kapcsolatát szeretnénk megnézni.
 5. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található gombra!

A működési helyek alábbi adatcsoportjait és kapcsolatait lehet megnézni:

ADATCSOPORT

MEGNEVEZÉS
AlapadatokMűködési hely

Ellátott köznevelési feladat
Kapcsolódó osztályok/csoportokNév

Típus

Évfolyam

Létszám
Kapcsolódó alkalmazottakNév

Munkakör

Munkaviszony

Intézmény adatainak szerkesztése
Működési/Feladatellátási helyek

Az alábbi videóban megtekinthető az intézmény adatainak szerkesztése a KRÉTA rendszerben, tovább a működési helyek felvétele és feladatellátási helyek rögzítése.