Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az intézmény és a KRÉTA rendszer kapcsolata

A KRÉTA rendszer alapegysége az intézmény. Az intézmény lehet önálló nevelési-oktatási intézmény és tagintézmény is.

Alapesetben egy intézményhez egy KRÉTA rendszer tartozik. Ekkor az intézmény összes feladatellátási helyét és ellátott feladatát egy rendszerben kezeli, tehát a rendszerében minden olyan feladatellátási helyet és hozzá tartozó feladatot meg kell adni, ahol adminisztrációt folytat.

Speciális esetben egy intézménynek több KRÉTA rendszere is lehet. Ebben az esetben csak azon feladatellátási helyeket és ellátott feladatot kell rögzíteni rendszerben, amelyeket az adott KRÉTA rendszerben adminisztrálnak.

Intézmény fogalma

A KRÉTA rendszer intézménye az az egység, amely önálló tantárgyfelosztást és elektronikus naplót kezel vagy önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyként működik.