Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA rendszerben a tanórák, ill. tanórán kívüli foglalkozások megkülönböztetése a csoportok típusa alapján kerül meghatározásra. Az osztálykeretben ill.  "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokhoz rendelt foglalkozásokat a rendszer tanóraként kezeli, az összes további csoporttípushoz rendelt foglalkozásokat pedig tanórán kívüli foglalkozásnak. 

Note
titleTanórák kezelése

A osztályokhoz ill. "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokhoz tartozó órák megjelennek az osztálynaplókban és az ezeken az órákon rögzített mulasztások beleszámítódnak a tanulók összesített tanórai mulasztásába!

"iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokon kívüli összes további (pl. napközi, szakkör, tanulószoba, énekkar, sportkör, művészeti csoport stb.) foglalkozásai nem jelennek meg az osztálynaplókban, továbbá az ezen foglalkozásokon rögzített mulasztásokat a program nem számolja bele a tanórai mulasztásokba, hanem külön jeleníti meg.

A tanórai célú csoportokat célszerű alkalmazni a

  • nyelvi bontott csoportoknál,
  • a szaktárgyi (pl. matematika, informatika) bontásoknál, 
  • a szakmai gyakorlati csoportok bontásainál,
  • továbbá minden olyan csoportnál, amely a tantárgyfelosztás keretében finanszírozott, a tanulónak kötelező tanóraként kerül rögzítésre. 
Warning
titleTanórai csoportok és tanórán kívüli foglalkozási csoportok különbsége

A fentiek alapján tehát, a KRÉTA program minden esetben különválasztja az iskolai, tanórai célú csoportokat ill. a tanórán kívüli foglalkozási csoportokat. Az iskolai célú tanórai csoportok órái (pl. nyelvi, matematika, testnevelés bontások) mindig megjelennek az osztálynaplókban is, az ezen a tanórákon kapott mulasztások beleszámítódnak a tanuló tanórai mulasztásaiba.

Ezzel szemben a tanórán kívüli foglalkozási csoportok foglalkozásai nem jelennek meg az osztálynaplókban, - ezekhez lehet a csoportnaplókat elkészíteni - és az itt beírt mulasztások nem számítódnak bele a tanuló tanórai hiányzásaiba!


Tip
titleTanórai célú csoportok beállítási lehetőségei

A Nyilvántartás/Testreszabás menüponton keresztül van lehetősége az intézménynek saját maga meghatároznia és kezelnie a

Expand
titleTanórai célú csoportok beállítási lehetőségeit

Include Page
Tanórai célú csoportok beállítása
Tanórai célú csoportok beállítása