Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási Modul bemutatása

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul. 

A "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt célja annak elősegítése, hogy a digitális oktatásba életkorának megfelelő évfolyamokon bekapcsolódó valamennyi tanuló korszerű, versenyképes oktatástechnológiai környezetben tanulhasson. További célja a köznevelési intézmények és pedagógusaik hordozható IKT eszközökkel való ellátása és a pedagógusok felkészítése a digitális eszközök mindennapi oktatási gyakorlatuk során történő alkalmazására. A fenti célok együttesen biztosítani tudják az elkövetkező időszak változó társadalmi, gazdasági kihívásai közepette is a minőségi, versenyképes közneveléshez történő egyenlő hozzáférés lehetőségét a gyermekek és a családok számára.

A KRÉTA TESZEK Modulhoz az intézményi adminisztrátoroknak, a pedagógusoknak ill. a szülőknek egyaránt van hozzáférése. A lent található panelekre kattintva részletesen megismerkedhet a - szerepkörének megfelelő - funkciókkal, feladatokkal, műveletekkel a szoftverben, valamint elolvashatja a Gyakran Ismételt Kérdéseket is a TESZEK rendszerrel kapcsolatosan. 


Section


Column
width25%


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Intézményi felület

A KRÉTA TESZEK Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul intézményi funkcióinak és kezelésének bemutatása az iskolák részére. 

Status
subtletrue
colourGreen
titleINTÉZMÉNY
 Column
width25%


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanári felület

A KRÉTA TESZEK Modul a funkcióinak bemutatása az intézmény pedagógusai részére. A KRÉTA TESZEK Modul tanári felületének bemutatását tartalmazó oldalakon megismerkedhetnek a regisztrációs ill. eszközkarbantartási folyamatokkal, továbbá számos leírással, útmutatóval és oktatóvideóval segítjük a pedagógus felhasználók munkáját.

Status
subtletrue
colourBlue
titleTANÁR
 Column
width25%


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szülői felület

A KRÉTA TESZEK Modul a funkcióinak bemutatása az szülők, gondviselők részére. A KRÉTA TESZEK Modul szülői felületét bemutató oldalakon megismerkedhetnek a regisztrációs ill. karbantartási folyamatokkal, továbbá útmutatókkal és oktatóvideóval segítjük a gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználókat a gyermekük részére történő regisztrációhoz. 

Status
subtletrue
colourYellow
titleSZÜLŐK
 Column
width25%


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Fenntartói felület

A KRÉTA TESZEK Modul a funkcióinak bemutatása az intézményfenntartók adminisztrációs munkatársai részére. A TESZEK Fenntartói felületét bemutató oldalakon megismerkedhetnek a különböző karbantartási és nyilvántartási folyamatokkal, továbbá útmutatókkal és oktatóvideóval segítjük a fenntartói jogosultsággal rendelkező felhasználókat. 

Status
subtletrue
colourRed
titleFENNTARTÓ
 

HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
div#main {
margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
margin-left:0px !important;
}
.panel {
min-height: 400px;
}
</style>