Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

A KRÉTA rendszerben az értékelések felületi elemei közül alapértelmezettre csak a dátum van állítva az aktuális napra, azonban sok lehetőség van, amellyel változtatni lehet a felület működésén.

A felület legfontosabb elemei:

 1. Értékelés dátuma, amelyik napra szeretnénk megjeleníteni a rendszerben.
 2. Értékelés módja választó, mellyel az értékelés módját választhatjuk ki (csak az "Évközi" érdemjegyek értékelési felületén érhető el).
 3. Értékelés témája, ahol megadhatjuk a témát (a "Magatartás/Szorgalom" értékelési felületeken nem érhető el).
 4. A  gombra kattintva az értékelések beírásra, elmentésre kerülnek.
 5. Amennyiben osztályzatot szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra: 
 6. Amennyiben szöveges értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra: 
 7. Amennyiben százalékos értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra:  
 8. Amennyiben magatartás/szorgalom értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra megfelelő felületen: 
 9. Amennyiben erre a gombra kattintunk:   elölről kezdhetjük az egész folyamatot.
 10. Az "Összes sor kinyitása/becsukása" gomb:  megnyomásával az összes sort kinyithatjuk/becsukhatjuk egyszerre, ha erre a gombra kattintunk.


Értékelés rögzíthetősége

Az értékelés adásánál legkésőbb a mai napig, legkorábban (az időben visszafelé) pedig az intézmény által beállított határidőig van lehetőség értékelés rögzítésére.

 Nyilvántartás/Testreszabás/Heti vagy havi naplózárás

A napló zárolását a testreszabás funkcióban az alábbi módon lehet beállítani:

 1. A "nincs megadva" érték esetén a naplózárolás ki lesz kapcsolva (éles használat esetén nem javasolt beállítás)
 2. A "Havi" kiválasztás esetén a "Havi naplózárás napja" opcióval adható meg, hogy a következő hónap hányadik napján zárja le a program az előző hónapot. Ez az intézmények által leggyakrabban használt opció és általában 5-10 közötti értéket állítanak be. Ez azt jelenti, hogy ha pl. 10-re van állítva, akkor a program október 10-én zárja le a szeptemberi hónapot, november 10-én az októbert és így tovább.
 3. A "Heti" esetén azt lehet megadni, hogy a következő hét hányadik napján zárja le a program az előző hetet. Ez szigorúbb lezárási szabályt követ mint a havi zárás (1-hétfő, 2-kedd, 3-szerda, 4-csütörtök, 5-péntek, 6-szombat, 7-vasárnap). Ha pl. ez az érték 1-re van állítva, akkor a program hétfőn zárja le az előző hét módosítási lehetőségét, azaz egy hét alatt kell lekönyvelnünk a heti tanóráinkat, míg ha 5-re van állítva, akkor a program pénteken zárja le az előző hét módosítási lehetőségét, azaz gyakorlatilag két hét áll a rendelkezésünkre a tanóráink lekönyvelésére.
 4. Az "Elektronikus napló zárásának dátuma" opcióban egy konkrét napot lehet beállítani zárásnak (pl. a félévi osztályzókonferencia napját), ilyen esetben az adott naptól visszamenőlegesen lezárja a program a naplót függetlenül de párhuzamosan a beállított havi/heti naplózárás beállítással együtt. 

Napló zárolása

A naplózárások az osztályfőnöki feladatokra (mulasztások, igazolások kezelése) nem vonatkozik! 

Az elektronikus napló visszamenőleges lezárása nem kötelező funkció a KRÉTA rendszerben ugyanakkor mindenképpen javasoljuk, hogy legyen egy havi vagy heti zárás beállítva. A visszamenőleges beírás korlátozása (a napló lezárása) az alábbi hibák ellen nyújt hathatós védelmet:

 • nem lehet tévedésből módosítani értékeléseket (pl. nem engedi, hogy májusban véletlenül módosítson egy félévi jegyet a tanár)
 • nem lehet több hónapra visszamenőlegesen mulasztásokat rögzíteni
 • nem lehet több hónapra visszamenőlegesen értékelést beírni (pl. a korlátozások nem engedik, hogy tévedésből májusban egy elégtelent írhasson be a tanár szeptemberi dátummal)
 • nagymértékben segíti az osztályfőnökök mulasztásokkal és igazolásokkal kapcsolatos munkáját, 
 • segíti a vezetők, igazgatóhelyettesek naplók ellenőrzésére vonatkozó munkáját. 


Napló zárás kibővítése

Természetesen van arra lehetőség, hogy módosítsák a napló zárását, de a teljes kikapcsolást nem javasoljuk, helyette a beállított határidők kibővítését.

Például egy havi 5-i naplózárás esetén, ha akár munkaszüneti napok, akár tanítási szünetek miatt gondot okozna, módosítsuk a hónap 8. napjára, ezzel az előző hónap naplózására kapnak a kollégák plusz 3 napot, de a teljes, korábbi időszak a naplóban védelem alatt marad a téves módosítások alól.

Az Admin felület nyitó (Dashboard) képernyőjére az Elektronikus napló figyelmeztetései mezőbe új értékek jelentek meg. 

 • A napló heti/havi zárásának beállítása: (értéke lehet: nincs beállítva/heti x. nap/havi x. nap)
 • A napló fix dátumú zárásának időpontja: (értéke a beállított dátum)

Amennyiben az intézményben nincs beállítva heti vagy havi naplózárás, akkor a Dashboard csempe piros, figyelmeztető fejléccel jelenik meg mindaddig, amíg az intézmény nem állít be naplózárást a Nyilvántartás/Testreszabás menüpontban.Beállított Naplózárási értékekkel a Dashboard csempe fejlécének színe módosulhat, de a beállított naplózárás értékek a csempén mindig megjelennek.A felületen megtekinthetjük a diákoknak havonkénti bontásban már kiosztott értékeléseket. A rájuk pozicionált egérmutatóval a felugró ablakban látható a értékelés, annak adásának dátuma, módja, témája, esetleges súlyozása, valamint az értékelést rögzítő Pedagógus neve.

Értékelés dátuma

Az elektronikus naplóban az a dátum jelenik meg, amikorra a jegyet beírtuk, nem pedig a beírás dátuma (de azt is rögzíti természetesen a rendszer).

A dátum kiválasztásánál arra kell figyelni, hogy az értékeléshez rögzített dátum az adott osztály/csoport számára tanítási napra essen, függetlenül attól, hogy maga az értékelés rögzítése mikor történik.

A félévi és év végi értékelések külön oszlopban kerülnek megjelenítésre, valamint a január havi értékelések is külön az első félévi és külön a második félévhez tartózó januári oszlopban szerepelnek.

Az értékelések menüpontban minden tanuló sorának végén megtekinthető az adott pillanatban érvényes, az "Évközi" értékelésekből súlyozással számolt átlaga.

Átlagszámolás

A tanulói átlag kiszámolásánál a rendszer csak az "Osztályzattal" rögzített "Évközi" értékeléseket veszi figyelembe, a "Szöveges", a "Százalékos" vagy "Magatartás/szorgalom" értékeléseket nem. A súlyozott értékelések a megfelelő súlyszámmal szerepelnek az átlagban.

Az egyes értékelés módok más-más színnel jelennek meg, ezzel is segítve a megkülönböztetésüket. Az évközi, félévi/év végi és egyéb értékelések színezésében az alapvető különbség az, hogy az évközi értékelések maguk vannak színezve, míg a félévi/év végi értékelések fehérek, de a hátterük van színezéssel ellátva, míg az egyéb típusú értékelések színnel, de keretben jelennek meg.

 Értékelési módok egyedi színbeállítása

Az értékelési módok színének beállítását az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás - Adatszótárak funkcióban az "Értékelés módjai" adatszótár kiválasztása után az egyes értékelési módok adatainak szerkesztésénél - a képernyő jobb szélén található ikonra kattintva - lehet megtenni. 

A szerkesztés ikonra kattintva a "Szín" mellett található színskálán lehet beállítani az adott értékelésmód színezését. 

A tanulók neve előtti nyílra vagy az "Összes sor kinyitása/becsukása" gombra kattintva az adott tanuló számára korábban kiosztott értékelések, illetve azok részletei jelennek meg az alábbi adatokkal:

 • az értékelés dátuma,
 • az értékelő Pedagógus,
 • az értékelés "Osztályzat", "Szöveges", "Százalékos" vagy "Magatartás/szorgalom" értéke,
 • az értékelés típusa,
 • az értékelés módja (ha van),
 • az értékelés témája (ha van),
 • az értékelés sorának végén az ikonok segítségével van lehetősége a Pedagógusnak az értékelés módosítására a "ceruza", illetve törlésére is a "kuka" ikonok segítségével.

Ezen a felületen látszanak (elhalványítva, áthúzott betűkkel) a Pedagógusok számára azok az értékelések is, amiket töröltek. 

Diákok értékelése

A KRÉTA rendszerben egy diák értékeléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.

Egyszerre lehet egy tanulónak, vagy az osztály/csoport minden tanulójának

 • azonos típusú, 
 • azonos fajtájú, 
 • azonos dátumú, 
 • azonos módú és 
 • azonos témájú értékelést is rögzíteni.

Értékelés fajtájának kiválasztása

Az "Osztályzat", "Szöveges" vagy "Százalékos" értékelés fajtának kiválasztásával kell kezdeni az értékelések adását.

Osztályzattal történő értékelés

 1. Először válassza ki az adott értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 2. Ezt követően válassza ki a legördülő menüből az "Értékelés mód"-ját. A rendszerben beállított alap lehetőségeken felül, az intézmény saját maga is létrehozhat egyedi értékelés módokat, illetve módosíthatja is azokat. Minden értékelés módnál lehetőség van súlyozás beállítására is az Adminisztrációs felületen, az intézmény által a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint.
 3. Van lehetősége értékelés témáját is rögzítenie a Pedagógusnak, de ez nem kötelező eleme az értékelés adásának. Az értékelés témája megjelenik minden felületen, így a szülő/diák is nyomon tudja követni, hogy melyik témából szerezte a tanuló az adott értékelést.
 4. A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést, az adott osztályzatra való kattintással a Pedagógus. Amennyiben módosítani szeretnénk, egy másik érdemjegyre kell kattintani, vagy tanuló kihagyása esetén egy újabb kattintással a jegy kijelölését megszünteti a rendszer.
 5. Végül a névsor tetején lévő "Mentés" gombbal rögzítésre kerülnek az értékelések.
 6. Az érdemjeggyel történő értékelés jegyei felett található, más színnel megjelenő érdemjegyekkel a lista minden tanulójának a kiválasztott jegyet jeleníti meg a rendszer, segítve az azonos értékelések könnyebb kiválasztását minden tanulónak. 

Szöveges értékelés

 1. Először válassza ki az adott értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 2. Ezt követően válassza ki a legördülő menüből az értékelés módját. A rendszerben beállított alap lehetőségeken felül, az intézmény saját maga is létrehozhat egyedi értékelés módokat, illetve módosíthatja is azokat. 
 3. Van lehetősége értékelés témáját is rögzítenie a Pedagógusnak, de ez nem kötelező eleme az értékelés adásának. Az értékelés témája megjelenik minden felületen, így a szülő/diák is nyomon tudja követni, hogy melyik témából szerezte a tanuló az adott értékelést.
 4. A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést. A mezőbe kattintva vagy az intézmény által rögzített, megjelenő központi Mondatbank elemei közül választhat, vagy akár a mezőbe begépeléssel egyedi szöveges értékelést is megadhat.
 5.  Mondatbank használata

   Mondatbank használata:
  1. a szöveges beviteli mező melletti 3 pontra kattintva felugrik a mondatbank beviteli ablak
  2. elérhető mezők:
   • Értékelés mondatbank - a rendszerben már rögzített, adott "ÉRTÉKELÉS TÍPUS", "ÉVFOLYAM TÍPUS" és "TANTÁRGY" esetében elérhető mondantbank elemei legördíthető listában
   • Rövid név - a rendszerbe nem rögzített, egyedi szöveges értékelés esetében a felületeken megjelenő rövid megnevezés
   • Szöveg - a rendszerbe nem rögzített, egyedi szöveges értékelés tartalma
  3. értékelés rögzítése
   • a rendszerben még nem szereplő szöveges értékelést a Rövid név és a Szöveg mezők kitöltésével rögzíthet
   • a rendszerben megtalálható szöveges értékelést (mondatbanki elemet) a listából kiválasztva lehet használni
  4. a KIVÁLASZT gomb megnyomásával az ablak tartalma előzetesen a felületen beírásra kerül, de a Szöveges értékelés még nincs ekkor elmentve!!
  5. a MÉGSEM gomb megnyomásával az ablak változtatások nélkül bezáródik, és tér vissza az előző felületre


  A teljes szöveges értékelés egy része kiemelhető

  A kiválasztott mondatbanki elemek esetében rendelkezésre állnak a szövegszerkesztő alkalmazásokban megismert kiemelési funkciók, amik segítségével a teljes szöveges értékelés egy része kiemelhető.

  A kiemelésnek megfelelően jelennek meg a szöveges dokumentációkban is az értékelések:

 6. Végül a névsor tetején lévő "Mentés" gombbal rögzítésre kerülnek az értékelések.

Százalékos értékelés

 1. Először válassza ki az adott értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 2. Ezt követően válassza ki a legördülő menüből az értékelés módját. A rendszerben beállított alap lehetőségeken felül, az intézmény saját maga is létrehozhat egyedi értékelés módokat, illetve módosíthatja is azokat. 
 3. Van lehetősége értékelés témáját is rögzítenie a Pedagógusnak, de ez nem kötelező eleme az értékelés adásának. Az értékelés témája megjelenik minden felületen, így a szülő/diák is nyomon tudja követni, hogy melyik témából szerezte a tanuló az adott értékelést.
 4. A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést. A mezőbe kattintva vagy begépelheti vagy a nyilak segítségével megadhatja az adott értéket.
 5. Végül a névsor tetején lévő "Mentés" gombbal rögzítésre kerülnek az értékelések.

Diákok értékelésének módosítása

A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének módosításához az alábbi folyamatokat kell elvégezni függetlenül attól, hogy "Osztályzat"-ról, "Szöveges" vagy "Százalékos" értékelésről van szó.

 1. Először a módosítandó értékelésre kattintva válassza ki azt.
 2. A felugró ablakban lehet módosítani az értékelés minden jellemzőjét. Az értékelés dátumát a korábban jelzett határidőkön belül lehet módosítani.
 3. A módosítást a "Mentés" gomb megnyomásával tudja érvényesíteni, a "Mégse" gombbal pedig elvetni, és mentés nélkül visszatérni az értékelések felületre.

Diákok értékelésének törlése

A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének törléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni, függetlenül attól, hogy "Osztályzat"-ról, "Szöveges" vagy "Százalékos" értékelésről van szó.

 1. Először a módosítandó értékelésre kattintva válassza ki azt.
 2. A felugró ablakban a "Törlés" gomb megnyomásával kezdeményezheti az értékelés törlését. Az értékelés törlésére a korábban jelzett határidőkön belül van lehetőség.
 3. A felugró ablakban az "Igen" gomb megnyomásával meg kell erősíteni az értékelés törlésének igényét, az esetleges téves törlések elkerülésének érdekében. A "Nem" gomb hatására visszatér a felület a módosítás ablakhoz, ahonnan a "Mégse" gombbal lehet mentés és törlés nélkül visszatérni az értékelések felületre.
 • No labels