Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Az e-Napló modulba belépve a szaktanárok számára a rendszer felkínál egy olyan listát, melyben összesíti a még nem naplózott tanóráikat, foglalkozásaikat, így ezen órákat a nélkül tudják elérni, hogy a naptár felületen kéne lapozgatni az időben visszafelé, ha esetleg adminisztrációs elmaradásba kerülnénk.