Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Napló modul tanóra felületen a szaktanárnak lehetősége van házi feladat rögzítésére órájához, amelynek szerkesztési lehetőségeit mutatja be az alábbi videó. Minden pedagógus saját maga eldöntheti, hogy a saját óráival kapcsolatban letiltja-e azt a funkciót, mely segítségével a tanulóknak val lehetőségük egy adott tanórához saját maguknak is a házi feladat rögzítésére.