Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi videóban átfogóan bemutatjuk, hogy milyen feladatok elvégzése szükséges ahhoz, hogy egy másik intézményből a tanév során érkező tanuló a rendszerbe rögzíthető legyen, tanulmányait meg tudja intézményünkben kezdeni.