Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program pályázói és ösztöndíjasai ügyintézését támogató eKRÉTA modul tájékoztató felülete

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program tárgya a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2021/2022 tanév - Pályázati felhívás és működési szabályzat

Működési szabályzat és pályázati felhívás 2021/2022. tanévre

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2021/2022 tanév - Ösztöndíjas Szerződéstervezet minta

  

Ösztöndíjas szerződés minta a 2021/2022. tanévre

 

KRÉTA KKÖP Felhasználói kézikönyv - Pályázóknak 2.03

A Pályázók részére készített Felhasználói Kézikönyv

KRÉTA KKÖP Felhasználói kézikönyv - Ösztöndíjasoknak 2.02

Az Ösztöndíjasok részére készített Felhasználói Kézikönyv

Adatkezelési tájékoztató

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program működtetésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez

Gyakran Ismételt Kérdések

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program működtetésével kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések