Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi videóban láthatjuk miként rögzíthetjük a tanulók tanórai illetve tanórán kívüli foglalkozásokon történő jelenlétét és hiányzását.

  • No labels