Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi videóban megtekinthető az intézmény adatainak szerkesztése a KRÉTA rendszerben, tovább a működési helyek felvétele és feladatellátási helyek rögzítése.