Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA Adminisztrációs és e-Napló moduljából is elérhető Jelenléti ív könnyen átalakítható például Vizsgajegyzőkönyv jelenléti ívvé, vagy bármilyen más, szükséges névsort tartalmazó dokumentummá.

  • No labels