Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi videóban látható, hogyan kell a rendszerbe rögzített/importált tanulókat osztályokba sorolni.