Ugrás a metaadatok végére
Ugrás a metaadatok elejére

Fogalomtár A-Z-ig

Fogalom megnevezése:Fogalom jelentése, magyarázata:
4T adatok

Egy személy természetes azonosító adatai, amelyek magas valószínűséggel egyedileg beazonosítják az adott személyt. A 4T adatok a következők: név / anyja neve / születési hely / születési idő.

CsatolásIratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása.
Elektronikus ügyintézési folyamatA munkatevékenységek egy speciális, elektronikus formában (pl. űrlapok kitöltésével, dokumentumok csatolásával, stb), előre meghatározott sorrendben történő végrehajtása, ahol a tevékenységek sorrendje, kezdő és végpontjai, a tevékenységek előfeltételei (bemenetei) és eredményei (kimenetei), a végrehajtásban résztvevő szerepkörök és a tevékenységek leírása egyértelműen meghatározható. 
Elektronikus űrlapMinden olyan elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület, amelynél a megadandó adatok formája és tartalmi köre előre rögzített, és a kitöltést követően a megadott tartalommal elektronikus dokumentum jön létre.
ExpediálásAz irat kézbesítésének előkészítése, ügyintézői vagy vezetői utasítás alapján a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés és küldés módjának és időpontjának meghatározása, a küldemény küldési mód szerinti összeállítása.
ÉrkeztetésA beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint beérkezési dátummal történő ellátása és nyilvántartásba vétele.
GondviselőGondviselő az a személy, aki a tanköteles gyermek gondozásáról, neveléséről gondoskodik, függetlenül attól, hogy erre jogi kötelezettsége (pl.: gyám, szülő) van-e vagy sem.
HatározatHivatalos döntés, egy döntéshozó szerv végleges véleménye illetve maga a döntést tartalmazó okmány.
IktatásAz irat(ok) iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az irat beérkezésével egy időben vagy az érkeztetést / keletkezést követően.
KAFFEE

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 azonosító számú, Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása című projekt.

KérelmezőAz e-Ügyintézési folyamatban részt vevő természetes személy, aki lehet gondviselő, szülő, nagykorú cselekvőképes tanuló.
KRÉTAKöznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer
MagántanulóAz a tanuló, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. További részletes leírást a magántanulói jogviszonnyal kapcsolatosan a 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmaz.
MásodlatOlyan az eredetivel teljesen megegyező dokumentum, amelynek a hitelesítése is eredeti.
MulasztásA tanítási órákról történő távolmaradás, amely teljes tanóra esetén hiányzás, a tanóra kezdetéről távolmaradás de legkésőbb a tanóra vége előtti jelenlét esetén késés.
Oktatási azonosítóA közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései előírják a közoktatásban részt vevők (tanulók és pedagógusok) számára egy tizenegy számjegyből álló azonosító szám kiosztását. Az egységes oktatási azonosító egy olyan szám, amelyet mindenki megkap, amikor belép az oktatási rendszerbe, és amelyet tanulmányai, munkaviszonya végéig megőriz.
OM-azonosítóA 229/2012. (VII.28) Korm. rendelet szerint a köznevelési intézmény azonosítására szolgáló 6 számjegyből álló szám.
Pilot-verzióPróba-, bevezető verziója egy programnak (rendszernek), amelynek során felmérik a fejlesztők, tesztelők a termék jellemzőit.
ÜgyindításElektronikus ügyintézési, kapcsolattartási folyamat indítása a rendszerben, amely további eljárást / tevékenységet igényel.
ÜgyiratMinden az intézményben egy ügyiratszámhoz rendelt dokumentum, irat, levél, igazolás, kép, ábra, kezelési feljegyzés és egyéb típusú az adott folyamathoz rendelhető adathordozó, információ, adategyüttes (az adathordozót, információt, adategyüttest a megjelenésétől függetlenül általánosan iratnak nevezzük). Tehát egy ügyirat magába foglalja az egy adott ügyben keletkezett valamennyi iratot.
SzerepkörA felhasználó(k) tevékenységét a rendszerben meghatározó szabályok összesége, amely megmutatja, hogy a felhasználó(k) mely menüket, adatlistákat, funkciógombokat, adatokat láthatják, melyeket tudják módosítani, illetve milyen új adatokat vehetnek fel. Az egyes felhasználókhoz több szerepkör is tartozhat.
TanulószerződésEgy gazdálkodó szervezet és a tanuló között létrejött gyakorlati képzést (és képzőhelyet) biztosító dokumentum.
Vendégtanuló

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló, aki tanulmányait ideiglenesen vagy csak egyes tantárgyak tekintetében egy másik intézmény tanulójaként folytat tanulmányokat.