Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi videó az  e-Naplóba történő beírások (pl.: dicséretek, figyelmeztetők, intők, stb.) rögzítését mutatja be.

  • No labels