Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Tanári feladatok / Nem tanított tanulók menüpontjában elérhető az intézmény összes tanulója. A felület működése megegyezik a 'Tanított tanulók' felületével.

 Tanított tanulók felület

A szaktanároknak ezen a felületen van lehetőségük megtekinteni az általuk tanított tanulók adatait.

Szűrés

A képernyő bal oldalán látható "Szűrés" felület segítségével a teljes lista szűkíthető a rendelkezésre álló mezők, illetve több mező kombinációjának használatával.

A lista szűkítését a "Keresés" gomb megnyomása aktiválja!

A Tanított tanulók menüpontra kattintást követően megjelenő táblázatban láthatóak a szaktanár tanulói.

A fülre kattintva megjelenő lista felett jobb oldalon "Ugrás az előző oldalra", "Ugrás a következő oldalra", oldalon megjelenített sorok száma gombok találhatóak, valamint mellettük látható az oldal és a teljes lista sorainak száma.

A táblázatban az egyes sorokban láthatjuk az alábbi adatokat:

 • a tanuló neve, 
 • a tanuló osztály/csoport megnevezése, 
 • a tanuló tantárgya, 
 • a foglalkozás típusa. 
 • A sor végén található nagyító ikonnal lehet az adott Tanuló részletes adatait megtekinteni, a statisztika ikonnal pedig rögtön a Tanuló Érdemjegyeit megtekinteni az adott tantárgyból.


Lista sorba rendezése

A listában gyorsan úgy tud keresni, ellenőrizni - ha nem a jelenlegi rendezettséggel szeretné a táblázatot megtekinteni -, hogy az oszlopnevek mellett látható, kis nyíllal jelölt rendezési feltételt egy kattintással megfordítja, vagy 2 kattintással kiveszi a sorba rendezési funkciót, és a kívánt oszlopfejlécre kattintva azt pedig sorba rendezetté teszi.

Egymást követő rendezettségi sorrendek beállítására is van lehetőség (pl. először az első oszlop szerint rendez, majd az abban azonos adatsorokat a második oszlop szerint rendezi).

Tanulói adatok

A szaktanár által elérhető tanulói adatokat lehet ezen a felületen lekérni.

Alapadatok

A tanuló alap, szociális adatai.

Értékelések

A tanulónak rögzített érdemjegyei (havi bontásban). A félévi és év végi értékelések külön oszlopban kerülnek megjelenítésre, valamint a január havi értékelések is külön az első félévi és külön a második félévhez tartózó januári oszlopban szerepelnek.

Minden tantárgy sorának végén megtekinthető az adott pillanatban érvényes, az "Évközi" értékelésekből súlyozással számolt átlag.

Átlagszámolás

A tanulói átlag kiszámolásánál a rendszer csak az "Osztályzattal" rögzített "Évközi" értékeléseket veszi figyelembe, a "Szöveges", a "Százalékos" vagy "Magatartás/szorgalom" értékeléseket nem. A súlyozott értékelések a megfelelő súlyszámmal szerepelnek az átlagban.

Az egyes értékelés módok más-más színnel jelennek meg, ezzel is segítve a megkülönböztetésüket. Az évközi, félévi/év végi és egyéb értékelések színezésében az alapvető különbség az, hogy az évközi értékelések maguk vannak színezve, míg a félévi/év végi értékelések fehérek, de a hátterük van színezéssel ellátva, míg az egyéb típusú értékelések színnel, de keretben jelennek meg.

Az érdemjegyekre vitt egérmutató hatására felugró ablakban láthatóak a jegy részletes adata is:

 • érdemjegy nagyobb méretben,
 • a értékelés adásának dátuma,
 • az értékelés módja,
 • az értékelés témája,
 • az értékelés súlyozottsága,
 • az értékelést rögzítő Pedagógus.

Tantárgyi érdemjegyek kibontása

A tantárgyak neve előtt található lenyitó gomb segítségével megnézhető a tantárgyra adott jegyek részletes adatai:

 • értékelés dátuma, 
 • értékelést rögzítő pedagógus, 
 • osztályzat vagy szöveges- vagy százalékos értékelés, 
 • értékelés típusa, 
 • értékelés módja, 
 • értékelés témája.

A pedagógus által téves rögzítés miatt törölt értékelései is látszódnak áthúzott adattartalommal, halványítva.

Beírások

Megjelennek a diákhoz rögzített beírások, amelyek közül az általunk beírt beírások a ceruza ikonnal szerkeszthetők és a kuka ikonnal törölhetők.

Mulasztások

A mulasztások fülön láthatóak

 • a tanuló mulasztásainak dátumai,
 • azon a dátumon a napon belüli óraszám,
 • az adott óra tantárgyi megnevezése,
 • az adott órán mely osztály/csoport tagja volt a tanuló,
 • a mulasztás típusa, 
 • Igazolt mulasztás esetén a jelölőnégyzetben pipa, 
 • és a berögzített igazolás típusa.

Felmentések

A Kréta adminisztrációs felületén rögzített tantárgyankénti felmentései láthatóak itt a tanulónak.

A táblázat tartalmazza:

 • a tantárgy megnevezését,
 • a felmentés kezdődátumát,
 • a felmentés végdátumát,
 • a felmentés típusát (Tanóra látogatása alóli felmentés és/vagy Értékelés alóli felmentés és/vagy Szövegesen értékelhető státuszt),
 • a felmentés okát.


Tanított tanulók

Az alábbi videóban látható, hogy az általunk tanított tanulók adatait (pl.: alapadatok, értékelések, mulasztások, felmentések) hogyan tekinthetjük meg. • No labels