Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

A pedagógus egy szűrhető és rendezhető listát megjelenítő felületen kezelheti a kiírt fogadóórákat, amelyeket a  felületi export segítségével táblázatos formátumban le is tölthet.

Egy fogadóóra a sor végén található  kuka ikonnal törölhető, a ceruza ikonnal módosítható, a nagyító ikonnal pedig meglehet tekinteni a fogadóórával kapcsolatos információkat. A jelentkezések kezelése esetén megtekinthetők a jelentkezett gondviselők, valamint az idősávokra osztás esetén az időintervallum oszlopban a gondviselők által lefoglalt időpontok láthatók.

  • No labels