Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az ÁIK-folyamat alanya az a magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló, aki tanulmányait egy konkrét másik magyar köznevelési intézményben kívánja folytatni.

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulóknak lehetőségük van tanulmányaikat egy általuk szabadon választott, a korábbi képzésüknek megfelelő, másik magyar köznevelési intézményben folytatni.

Jelenleg a tanuló (kiskorú esetén gondviselője) külön-külön veszi fel a kapcsolatot a két intézménnyel. Az átvevő intézménybe való sikeres egyedi felvételi eljárás esetén az általuk kiállított befogadó nyilatkozat birtokában ki kell iratkoznia az átadó intézményből, majd az ott kapott dokumentumok birtokában jogosult beiratkozni az új intézménybe. Az átiratkozás mindkét pontján a tanuló (kiskorú esetén gondviselője) személyes megjelenését igényli.

Az intézmény a beérkezett átiratkozási kérelmet a folyamat nyitóoldalán megnyithatja illetve a Megtekintés-gombra kattintva pdf-formátumban szükség szerint letöltheti:


Az “Átiratkozás Intézmények Között” folyamat teendők listája kizárólag az ún. befogadó nyilatkozat kiállítását tartalmazza. Ez a dokumentum az ÁIK Határozat kötelezően csatolandó eleme, nem külön elvégzendő teendő.

A befogadó nyilatkoztat elkészítését követően – a törvényes képviselő / tanuló további döntése szerint – először kiiratkozási ügyet szükséges indítania a kérelmet benyújtónak az átadó intézmény eÜgyintézési felületén, majd pedig kezdeményeznie kell a beiratkozást az átvevő intézmény eÜgyintézési felületén a kiiratkozás során kapott dokumentumok csatolásával. Ezen további két ügytípus (kiiratkozás és beiratkozás) esetében a teendők listája a vonatkozó kérelmek beküldését követően jelenik meg az ügyben érintett intézmény Teendők felületén.