Oldalfa
Ugrás a metaadatok végére
Ugrás a metaadatok elejére

Ugrás a Videótárba

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg, amelyek több esetben diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát. A Központi Rendszer működése akkor hatékony, ha az intézményi hálózat teljes mértékben használja a KRÉTA rendszer minden modulját, beleértve az elektronikus naplót, hiszen így az itt megjelenő értékek minden esetben frissek és relevánsak lesznek. A modul az Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul bővítménye.

Szoftverfrissítések, újdonságok, változások a KRÉTA Központi Rendszerben

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.8218 [2018.06.08] verzió változásai

KK2-502 - Munkaidőkedvezmények javítása
KK2-115 - Áttanítások ellenőrzése riport átírása
KK2-376 - Javasolt óratömeg számítás módosítása
KK2-110 - Indított osztályok riport típus módosítása
KK2-442 - Pedagógusok óraszám kimutatás
KK2-390 - Szabad álláshelyek száma - ellátott feladat oszlop felvétele
KK2-469 - Feladatellátási helyek riport - átírás, plusz oszlopok
KK2-482 - Csoportbontásos órák száma csoporttípusok szerint - új leírások
KK2-485 - Csoportbontásos órák száma tantárgyak szerint - új leírások
KK2-488 - Osztályok száma riport - új oszlopok
KK2-385 - Tanulók heti óraszáma - ellátott feladat - új oszlop
KK2-466 - Pedagógus óraszám kimutatás riport - tartós távollét (új oszlop az új felületre)
KK2-104 - Nem tanórai célú foglalkozás 10 fő alatt
KK2-473 - Túlóra kimutatás riport
KK2-107 - Felnőttoktatásban résztvevők aránya riport módosítása
KK2-556 - Riportáttöltő időmérő beépítés és megjelenítés

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.7431 [2018.05.25] verzió változásai

KK2-377 - Pedagógusok foglalkoztatása - kizárások pontosítása
Kk2-444 - Tanulói jogviszonyban lévő tanulók kimutatás - riport és oszlop átnevezés

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.4821 [2018.04.12] verzió változásai

KK2-257 - Végzettségek, tanítható tantárgykategóriák áttöltő módosítása
KK2-258 - Javasolt óratömeg évfolyamszűrés módosítása
KK2-235 - Osztálylétszám engedélyezése tárolt adatok KRÉTA adatbázisokba mentése
KK2-261 - Hiányzó cache riport pontosítása a metadata táblából
KK2-19 - Online riportok – megjelenítés pontosítása
KK2-63 - Jelentkezések száma - cache riporttá alakítás
KK2-233 - Nebulók adatáttöltés
KK2-244 - Jelentkezések száma helyett Megjelentek, felvettek száma
KK2-269 - Beiratkozás státusza és jelentkezők száma cache riport pontosítása, módosítása
KK2-265 - Etika / Hit- és erkölcstan kimutatás - új áttöltőre átalakítás
KK2-264 - Beiratkozás státusza - új áttöltőre átalakítás
KK2-227 - Részletes Nebuló adatok – módosítás
KK2-262 - Túlóra kimutatások review
KK2-266 - Nem megjelent nebulók - új áttöltőre átalakítás
KK2-267 - Dupla jelentkezés - új áttöltőre átalakítás
KK2-270 - Beiratkozás ellenőrzés

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.4191 [2018.03.29] verzió változásai

KK2-112 - Csoportbontásos órák száma csoporttípusonként - cache riporttá alakítás
KK2-201 - Export fül - TTF export, rossz fejléc
KK2-59 - Etika / Hit- és erkölcstan - cache riporttá alakítás
KK2-203 - Migrációs hiba Részletes nebuló adatok
KK2-108 - Beiratkozás státusza - cache riporttá alakítás
KK2-60 - Pedagógusok óraszámai - cache riporttá alakítás
KK2-204 - Export fül alatt - Végzettségek, tanítható tantárgykategóriák – hibák
KK2-63 - Jelentkezések száma - cache riporttá alakítás
KK2-162 - Részletes tanuló adatok - cache riporttá alakítás
KK2-73 - Körzetes nebuló, aki sehova sem iratkozott be - cache riporttá alakítás
KK2-117 - Egy fenntartó adatainak frissítése
KK2-209 - Végzettségek, tanítható tantárgykategóriák kiegészítése
KK2-214 - Dashboard tábla létrehozása
KK2-221 - Létszám engedélyezés menüpont aktiválása
KK2-227 - Részletes Nebuló adatok  módosítás
KK2-75 - Dupla jelentkezés - cache riporttá alakítás
KK2-223 - Beiratkozás státusz módosítás
KK2-222 - Nebulós riportok egy részének eltüntetése
KK2-228 - Magasabb vezetői megbízások riport nem jelenik meg
KK2-245 - Tantárgyfelosztás intézmények szűrés kiegészítése

KRÉTA Központi Rendszer v1.2.8 verzió változásai

KK-244  Intézménynycsoport létrehozásának javítása
KK-267  Intézménycsoport törlésénél hiba javítása
KK-429  Beiratkozás riportok konszolidálása
KK-563  Sikeres szakképző vizsgát tett diákok
KK-702  Szűrők működése - beállítás / hiányzó szűrők felvétele
KK-703  TTF riportok - "Összes pedagógus" és "Pedagógus létszám" oszlopok módosítása
KK-704  Nebulók száma fel.helyenként riport – legalsó szint – plusz szűrő felvétele
KK-720  TTF export - excel fejléc, elnevezés módosítása
KK-721  Pedagógus korfa - excel export - oszlopszélesség
KK-744  Összes pedagógus státusz javítása
KK-745  Hibaüzenet ablak korrekció - admin user - Intézménycsoport / Intézménykezelés
KK-746  Intézménycsoport létrehozása - hibaüzenet ablak korrekció
KK-748  Feladatellátási helyek riport - legalsó szint - plusz szűrők felvétele
KK-749  Feladatellátási helyek riport - legalsó szint - plusz info felvétele
KK-750  Munkaidő-kedvezményes riportok - oszlopszélesség beállítása
KK-751  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - riport leírásának javítása
KK-752  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - hiányzó oszlop, plusz szűrők felvétele
KK-753  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - excel és pdf fejléc átírása
KK-754  Összes pedagógus státusz - hiányzó feltétel / oszlop
KK-755  Óraadó státusz - számítási hiba javítása
KK-756  Besorolási fokozat szerinti státusz - számítás pontosítása
KK-765  Betöltetlen és Nyugdíjas pedagógusok riportok javítása
KK-766  Online riport alias-ok javítása
KK-767  Kevesebb heti óraszámmal rendelkezők riport - alsó szint
KK-768  Túlóra kimutatás riport - alsó szint
KK-770  Tantárgyfelosztás riport - riport módosítása KK kérés alapján
KK-771  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - riport módosítása KK kérés alapján
KK-772  Magasabb vezetői megbízással rendelkező pedagógusok - riport módosítása KK kérés alapján
KK-773  Összes pedagógus státusz - riport módosítása KK kérés alapján
KK-774  Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - riport módosítása KK kérés alapján
KK-775  Részmunkaidős státuszok - riport módosítása KK kérés alapján
KK-776  KK - Online riport javítása
KK-777  Óraadó státusz - riport módosítása KK kérés alapján
KK-778  Besorolási fokozat szerinti státusz - riport módosítása KK kérés alapján
KK-779  A 4 órát meghaladó órakedvezmények mértéke - riport módosítása KK kérés alapján
KK-780  A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő nem éri el a 22 órát - riport módosítása KK kérés alapján
KK-781  A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő meghaladja a heti 26 órát - riport módosítása KK kérés alapján
KK-782  Tartós távolléten lévő pedagógusoknál szerepel kiosztott óraszám - riport módosítása KK kérés alapján
KK-783  Óraadó pedagógusok esetében a kiosztott órák száma meghaladja a 10 órát - riport módosítása KK kérés alapján - (rejtett riport)
KK-784  Egy pedagógus státusz értéke 0,95 alatti, vagy 1,05 feletti - riport módosítása KK kérés alapján
KK-785  Pedagógus óraszám kimutatás 22, 24, 25, 26 órás bontásban - riport módosítása KK kérés alapján
KK-802  Teljes munkaidőben foglalkoztatottak riport - hiányzó feltétel javítása