Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »


Üdvözöljük a KRÉTA Elektronikus naplójának Felhasználói Kézikönyvében!

A KRÉTA Elektronikus naplója a szaktanároknak, pedagógusoknak, osztályfőnököknek nyújt segítséget a naplóvezetéshez szükséges adminisztrációs feladatok gyors és hatékony végrehajtásához.

Az Elektronikus napló

A KRÉTA elektronikus napló  a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus iskolai osztálynapló, amelyet a közoktatásban és szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig. 

Az e-Napló megalkotása elsősorban az oktatási intézmények vezetőinek, tanárainak igényeit tükrözi az alábbi alapvető elvek szerint:

 • bonyolult menüstruktúrától mentes, könnyen használható kezelőfelület a hatékonyság érdekében;
 • paraméterezett, testreszabható funkciók, hogy minden intézmény csak a szükségleteink megfelelő adatokat kezeljen;
 • igazodik az adminisztrációs rendszer adattartalmának feltöltöttségéhez, nem szükséges minden adat megadása a használathoz;
 • hatékony integrálási lehetőségek különböző iskolai szoftverrendszerekhez,
 • egyszerű, letisztult felhasználói felület,
 • egyesíti a hagyományos papír alapú és az elektronikus osztálynaplók előnyeit,
 •  használatával a papír alapú napló kiváltható,
 •  az intézmény infrastruktúrájának függvényében bárhonnan elérhető a szoftver egy böngészőprogram használatával,
 •  tetszőleges infokommunikációs eszközön használható.

Dokumentumok készítése

A KRÉTA szoftver nagy teljesítményű dokumentumgeneráló funkcióval rendelkezik, amely lehetőséget ad a különböző iskolai nyomtatványok, papír alapú dokumentumok előállítására.

Általános funkciók

A KRÉTA e-napló rendszer képes az iskolai osztálynapló valamennyi funkciójának elektronikus megvalósítására, továbbá az osztálynapló papír alapú előállítására is.

A programból elérhető alapvető funkciók:

 • integrált, szerepkör alapú felhasználó-kezelés az adminisztrációs rendszer vagy címtár alapján,
 • tanórák rögzítése órarend, tantárgyfelosztás vagy egyedi adatok alapján,
 • tanulói mulasztások rögzítése,
 • érdemjegyek és szöveges értékelések rögzítése tanulókhoz, osztályokhoz, vagy csoportokhoz,
 • feljegyzések, beírások rögzítése a tanulókhoz,
 • mulasztások igazolása,
 • iskolai napló és egyéb elektronikus dokumentumok előállítása.

KRÉTA Napló felhasználóinak kezelése

A rendszer felhasználó-kezelése biztosítja, hogy az arra jogosultak a saját szerepköreikben (szaktanár, osztályfőnök, igazgató) használható funkciókat érjék el. A KRÉTA rendszer számos ellenőrző funkciója védi a felhasználót a téves beírások, bejegyzések ellen.

Az elektronikus naplóban lehetőség van egyedileg zárolni a visszamenőleges beírásokat, így az intézmény – pedagógiai programjával összhangban – alakíthatja ki az adminisztrációs rendszerének működési paramétereit.

Korlátozások

A KRÉTA programban – a hatályos jogszabályokkal összhangban - nincs lehetőség előre tanórákat vagy érdemjegyeket rögzíteni.

Az elektronikus napló számos esetben egyszerűsíti a szaktanárok adminisztrációs munkáját és nagymértékben megkönnyíti az osztályfőnökök és iskolavezetők ellenőrzési feladatait, néhány példa ezek közül:

 • a kitöltendő tanórák jelzése,
 • az adott tanórára vonatkozó mulasztási adatok megjelenítése,
 • a mulasztások adatainak görgetése,
 • a tanmenet alapján automatikus témakitöltés,
 • előző óra (helyettesítés esetén is) témájának megjelenítése,
 • jegyek ellenőrzött bevitele, megtekintése,
 • jegyek típusának az értékelés témájának meghatározása,
 • mulasztások automatikus kezelése és összesítése,
 • No labels