Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben az értékelések felületi elemei közül alapértelmezettre csak a dátum van állítva az aktuális napra, azonban sok lehetőség van, amellyel változtatni lehet a felület működésén.

A felület legfontosabb elemei:

 1. Értékelés dátuma, amelyik napra szeretnénk megjeleníteni a rendszerben.
 2. Értékelés módja választó, mellyel az értékelés módját választhatjuk ki (csak az "Évközi" érdemjegyek értékelési felületén érhető el).
 3. Értékelés témája, ahol megadhatjuk a témát (a "Magatartás/Szorgalom" értékelési felületeken nem érhető el).
 4. A  gombra kattintva az értékelések beírásra, elmentésre kerülnek.
 5. Amennyiben osztályzatot szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra: 
 6. Amennyiben szöveges értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra: 
 7. Amennyiben százalékos értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra:  
 8. Amennyiben magatartás/szorgalom értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra megfelelő felületen: 
 9. Amennyiben erre a gombra kattintunk:   elölről kezdhetjük az egész folyamatot.
 10. Az "Összes sor kinyitása/becsukása" gomb:  megnyomásával az összes sort kinyithatjuk/becsukhatjuk egyszerre, ha erre a gombra kattintunk.

Értékelés rögzíthetősége

Az értékelés adásánál legkésőbb a mai napig, legkorábban (az időben visszafelé) pedig az intézmény által beállított határidőig van lehetőség értékelés rögzítésére.

 Nyilvántartás/Testreszabás/Heti vagy havi naplózárás

Az elektronikus napló zárásának beállítása a fenntartók, intézményvezetők, helyettesek ellenőrzési munkáját segíti. 

Az elektronikus napló elérésének korlátozásai

A napló zárolását a Nyilvántartás főmenü Beállítások szekciójának 'Testreszabás' menüjében tudjuk beállítani az alábbi módon:

 1. A "nincs megadva" érték esetén a naplózárolás ki lesz kapcsolva (éles használat esetén nem javasolt beállítás)
 2. A "Havi" kiválasztás esetén a "Havi naplózárás napja" opcióval adható meg, hogy a következő hónap hányadik napján zárja le a program az előző hónapot. Ez az intézmények által leggyakrabban használt opció és általában 5-10 közötti értéket állítanak be. Ez azt jelenti, hogy ha pl. 10-re van állítva, akkor a program október 10-én zárja le a szeptemberi hónapot, november 10-én az októbert és így tovább.
 3. A "Heti" esetén azt lehet megadni, hogy a következő hét hányadik napján zárja le a program az előző hetet. Ez szigorúbb lezárási szabályt követ mint a havi zárás (1-hétfő, 2-kedd, 3-szerda, 4-csütörtök, 5-péntek, 6-szombat, 7-vasárnap). Ha pl. ez az érték 1-re van állítva, akkor a program hétfőn zárja le az előző hét módosítási lehetőségét, azaz egy hét alatt kell lekönyvelnünk a heti tanóráinkat, míg ha 5-re van állítva, akkor a program pénteken zárja le az előző hét módosítási lehetőségét, azaz gyakorlatilag két hét áll a rendelkezésünkre a tanóráink lekönyvelésére.
 4. Az "Elektronikus napló zárásának dátuma" opcióban egy konkrét napot lehet beállítani zárásnak (pl. a félévi osztályozó konferencia napját), ilyen esetben az adott naptól visszamenőlegesen lezárja a program a naplót függetlenül de párhuzamosan a beállított havi/heti naplózárás beállítással együtt. 

Napló zárolása

A naplózárások az osztályfőnöki feladatokra (mulasztások, igazolások kezelése) nem vonatkozik! 

Az elektronikus napló visszamenőleges lezárása nem kötelező funkció a KRÉTA rendszerben ugyanakkor mindenképpen javasoljuk, hogy legyen egy havi vagy heti zárás beállítva. A visszamenőleges beírás korlátozása (a napló lezárása) az alábbi hibák ellen nyújt hathatós védelmet:

 • nem lehet tévedésből módosítani értékeléseket (pl. nem engedi, hogy májusban véletlenül módosítson egy félévi jegyet a tanár)
 • nem lehet több hónapra visszamenőlegesen mulasztásokat rögzíteni
 • nem lehet több hónapra visszamenőlegesen értékelést beírni (pl. a korlátozások nem engedik, hogy tévedésből májusban egy elégtelent írhasson be a tanár szeptemberi dátummal)
 • nagymértékben segíti az osztályfőnökök mulasztásokkal és igazolásokkal kapcsolatos munkáját, 
 • segíti a vezetők, igazgatóhelyettesek naplók ellenőrzésére vonatkozó munkáját. 

Naplózárás kibővítése

Természetesen van arra lehetőség, hogy módosítsák a napló zárását, de a teljes kikapcsolást nem javasoljuk, helyette a beállított határidők kibővítését.

Például egy havi 5-i naplózárás esetén, ha akár munkaszüneti napok, akár tanítási szünetek miatt gondot okozna, módosítsuk a hónap 8. napjára, ezzel az előző hónap naplózására kapnak a kollégák plusz 3 napot, de a teljes, korábbi időszak a naplóban védelem alatt marad a téves módosítások alól.

Az Admin felület nyitó (Dashboard) képernyőjére az Elektronikus napló figyelmeztetései mezőbe új értékek jelentek meg. 

 • A napló heti/havi zárásának beállítása: (értéke lehet: nincs beállítva/heti x. nap/havi x. nap)
 • A napló fix dátumú zárásának időpontja: (értéke a beállított dátum)

Amennyiben az intézményben nincs beállítva heti vagy havi naplózárás, akkor a Dashboard csempe piros, figyelmeztető fejléccel jelenik meg mindaddig, amíg az intézmény nem állít be naplózárást a Nyilvántartás/Testreszabás menüpontban.

Beállított Naplózárási értékekkel a Dashboard csempe fejlécének színe módosulhat, de a beállított naplózárás értékek a csempén mindig megjelennek.

A felületen megtekinthetjük a diákoknak havonkénti bontásban már kiosztott értékeléseket. A rájuk pozícionált egérmutatóval a felugró ablakban látható a értékelés, annak adásának dátuma, módja, témája, esetleges súlyozása, valamint az értékelést rögzítő Pedagógus neve.

Értékelés dátuma

Az elektronikus naplóban az a dátum jelenik meg, amikorra a jegyet beírtuk, nem pedig a beírás dátuma (de azt is rögzíti természetesen a rendszer).

A dátum kiválasztásánál arra kell figyelni, hogy az értékeléshez rögzített dátum az adott osztály/csoport számára tanítási napra essen, függetlenül attól, hogy maga az értékelés rögzítése mikor történik.

A félévi és év végi értékelések külön oszlopban kerülnek megjelenítésre, valamint a január havi értékelések is külön az első félévi és külön a második félévhez tartozó januári oszlopban szerepelnek.

Az értékelések menüpontban minden tanuló sorának végén megtekinthető az adott pillanatban érvényes, az "Évközi" értékelésekből súlyozással számolt átlaga.

Átlagszámolás

A tanulói átlag kiszámolásánál a rendszer csak az "Osztályzattal" rögzített "Évközi" értékeléseket veszi figyelembe, a "Szöveges", a "Százalékos" vagy "Magatartás/szorgalom" értékeléseket nem. A súlyozott értékelések a megfelelő súlyszámmal szerepelnek az átlagban.

Az egyes értékelés módok más-más színnel jelennek meg, ezzel is segítve a megkülönböztetésüket. Az évközi, félévi/év végi és egyéb értékelések színezésében az alapvető különbség az, hogy az évközi értékelések maguk vannak színezve, míg a félévi/év végi értékelések fehérek, de a hátterük van színezéssel ellátva, míg az egyéb típusú értékelések színnel, de keretben jelennek meg.

 Értékelési módok egyedi színbeállítása

A pedagógusok számára félévi/év végi értékelésnél segítséget nyújthat, ha a különböző értékelési módok alatt adott érdemjegyek színe eltérő. A KRÉTA rendszerben lehetőség van a színezést testre szabni.

Az értékelési módok színének beállítását az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás főmenü Beállítások szekciójának Adatszótárak menüjében az "Értékelés módjai" adatszótár kiválasztása után az egyes értékelési módok adatainak szerkesztésénél - a képernyő jobb szélén található ikonra kattintva - lehet megtenni. 

A szerkesztés ikonra kattintva a "Szín" mellett található színskálán lehet beállítani az adott értékelésmód színezését. 

A tanulók neve előtti nyílra vagy az "Összes sor kinyitása/becsukása" gombra kattintva az adott tanuló számára korábban kiosztott értékelések, illetve azok részletei jelennek meg az alábbi adatokkal:

 • az értékelés dátuma,
 • az értékelő Pedagógus,
 • az értékelés "Osztályzat", "Szöveges", "Százalékos" vagy "Magatartás/szorgalom" értéke,
 • az értékelés típusa,
 • az értékelés módja (ha van),
 • az értékelés témája (ha van),
 • az értékelés sorának végén az ikonok segítségével van lehetősége a Pedagógusnak az értékelés módosítására a "ceruza", illetve törlésére is a "kuka" ikonok segítségével.

Ezen a felületen látszanak (elhalványítva, áthúzott betűkkel) a Pedagógusok számára azok az értékelések is, amiket töröltek.

Diákok félévi és év végi magatartás/szorgalom értékelése

A KRÉTA rendszerben egy diák értékeléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni. Egyszerre lehet egy tanulónak, vagy az osztály/csoport minden tanulójának azonos fajtájú és dátumú magatartás/szorgalom értékelést is rögzíteni.

Magatartás/szorgalom értékelés fajtájának kiválasztása

A "Magatartás/szorgalom", "Osztályzat" vagy "Szöveges" értékelés fajtának kiválasztásával kell kezdeni az értékelések adását.

Alapértelmezetten a "Magatartás/szorgalom" értékelés fajta jelenik meg a felületen.

Magatartás/szorgalom értékelés

 1. Először válassza ki az adott értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 2. A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést, mind a "Magatartás", mind a "Szorgalom" mezőben a jogszabályi értékelési fokozatok közül. Amennyiben módosítani szeretnénk, egy másik értékre kell kattintani, vagy tanuló kihagyása esetén egy újabb kattintással az érték kijelölését megszünteti a rendszer.
 3. Végül a névsor tetején lévő "Mentés" gombbal rögzítésre kerülnek az értékelések.

Osztályzattal történő magatartás/szorgalom értékelés

 1. Először válassza ki az adott értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 2. A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést, az adott osztályzatra való kattintással a Pedagógus. Amennyiben módosítani szeretnénk, egy másik érdemjegyre kell kattintani, vagy tanuló kihagyása esetén egy újabb kattintással a jegy kijelölését megszünteti a rendszer.
 3. Végül a névsor tetején lévő "Mentés" gombbal rögzítésre kerülnek az értékelések.

Szöveges magatartás/szorgalom értékelés

 1. Először válassza ki az adott értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 2. A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést. A mezőbe kattintva egyedi szöveges értékelést is megadhat.
 3. Végül a névsor tetején lévő "Mentés" gombbal rögzítésre kerülnek az értékelések.

Diákok félévi és év végi magatartás/szorgalom értékelésének módosítása

A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének módosításához az alábbi folyamatokat kell elvégezni függetlenül attól, hogy "Magatartás/szorgalomról", "Osztályzatról" vagy "Szöveges" értékelésről van szó.

 1. Először a módosítandó értékelésre kattintva válassza ki azt.
 2. A felugró ablakban lehet módosítani az értékelés minden jellemzőjét. Az értékelés dátumát a korábban jelzett határidőkön belül lehet módosítani.
 3. A módosítást a "Mentés" gomb megnyomásával tudja érvényesíteni, a "Mégse" gombbal pedig elvetni, és mentés nélkül visszatérni az értékelések felületre.

Diákok félévi és év végi magatartás/szorgalom értékelésének törlése

A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének törléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni, függetlenül attól, hogy "Magatartás/szorgalomról", "Osztályzatról" vagy "Szöveges" értékelésről van szó.

 1. Először a módosítandó értékelésre kattintva válassza ki azt.
 2. A felugró ablakban a "Törlés" gomb megnyomásával kezdeményezheti az értékelés törlését. Az értékelés törlésére a korábban jelzett határidőkön belül van lehetőség.
 3. A felugró ablakban az "Igen" gomb megnyomásával meg kell erősíteni az értékelés törlésének igényét, az esetleges téves törlések elkerülésének érdekében. A "Nem" gomb hatására visszatér a felület a módosítás ablakhoz, ahonnan a "Mégse" gombbal lehet mentés és törlés nélkül visszatérni az értékelések felületre.