Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Értékelések felület elemei

A KRÉTA rendszerben az értékelések felületi elemei közül alapértelmezettre csak a dátum van állítva az aktuális napra, azonban sok lehetőség van, amellyel változtatni lehet a felület működésén.

A felület legfontosabb elemei:

 1. Értékelés dátuma, amelyik napra a jegyet szeretnénk felvinni a rendszerben.
 2. Értékelés módja választó, mellyel az értékelés módját választhatjuk ki.
 3. Értékelés témája, ahol megadhatjuk a számonkérés témáját.
 4. Mentés gombra kattintva az értékelések beírásra, elmentésre kerülnek.
 5. Osztályzat, amennyiben osztályzatot szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra.
 6. Szöveges, amennyiben szöveges értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra.
 7. Százalékos, amennyiben százalékos értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra.
 8. Elölről, amennyiben erre a gombra kattintunk, elölről kezdhetjük az egész folyamatot.
 9. A sorokat kinyithatjuk/becsukhatjuk, ha erre a gombra kattintunk.


Értékelés rögzíthetősége

Az Értékelés adásánál legkésőbb a mai napig, legkorábban (az időben visszafelé) pedig az intézmény által beállított határidőkig van lehetőség Értékelés rögzítésére.

 Nyilvántartás/Testreszabás/Időkapu működése link elhelyezése


A felületen megtekinthetjük a diákoknak havonkénti bontásban már kiosztott Értékeléseket. A rájuk pozicionált egérmutatóval a felugró ablakban látható a Értékelés, annak adásának dátuma, módja, témája, esetleges súlyozása, valamint az Értékelést rögzítő Pedagógus neve.

Értékelés dátuma

Az elektronikus naplóban az a dátum jelenik meg, amikorra a jegyet beírtuk, nem pedig a beírás dátuma (de azt is rögzíti természetesen a rendszer).

Minden tanuló sorának végén megtekinthető az adott pillanatban érvényes, az Évközi Értékelésekből súlyozással számolt átlaga.

Átlagszámolás

A tanulói átlag kiszámolásánál a rendszer csak az Osztályzattal rögzített Évközi Értékeléseket veszi figyelembe, a Szöveges és Százalékos Értékeléseket nem. A súlyozott Értékelések a megfelelő súlyszámmal szerepelnek az átlagban.

Az egyes Értékelés módok más-más színnel jelennek meg, ezzel is segítve a megkülönböztetésüket. Az Évközi, Félévi/Év végi és Egyéb Értékelések színezésében az alapvető különbség az, hogy az Évközi Értékelések maguk vannak színezve, míg a Félévi/Év végi értékelések fehérek, de a hátterük van színezéssel ellátva, míg az Egyéb típusú értékelések színnel, de keretben jelennek meg.

 Értékelési módok egyedi színbeállítása


A tanulók neve előtti nyílra kattintva az adott tanuló kiosztott Értékelései, illetve azok részletei jelennek meg. Ezen a felületen látszanak a Pedagógusok számára azok az Értékelések is, amiket töröltek. Minden Értékelés sorának végén az ikonok segítségével van lehetősége a Pedagógusnak az Értékelés módosítására illetve törlésére is.

Diákok értékelése

A KRÉTA rendszerben egy diák értékeléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni. Egyszerre lehet egy tanulónak, vagy az osztály/csoport minden tanulójának azonos típusú, fajtájú, dátumú, módú és témájú Értékelést is rögzíteni.

Értékelés fajtájának kiválasztása

Az Osztályzat, Szöveges vagy Százalékos értékelés fajtának kiválasztásával kell kezdeni az Értékelések adását.

Osztályzattal történő értékelés

 • Először válassza ki az adott Értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 • Ezt követően válassza ki a legördülő menüből az Értékelés módját. A rendszerben beállított alap lehetőségeken felül, az intézmény saját maga is létrehozhat egyedi Értékelés módokat, illetve módosíthatja is azokat. Minden Értékelés módnál lehetőség van súlyozás beállítására is az Adminisztrációs felületen, az intézmény által a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint.
 • Van lehetősége Értékelés témáját is rögzítenie a Pedagógusnak, de ez nem kötelező eleme az Értékelés adásának. Az Értékelés témája megjelenik minden felületen, így a szülő/diák is nyomon tudja követni, hogy melyik témából szerezte a tanuló az adott Értékelést.
 • A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést, az adott osztályzatra való kattintással a Pedagógus. Amennyiben módosítani szeretnénk, egy másik érdemjegyre kell kattintani, vagy tanuló kihagyása esetén egy újabb kattintással a jegy kijelölését megszünteti a rendszer.
 • Végül a névsor tetején lévő Mentés gombbal rögzítésre kerülnek az Értékelések.

Szöveges értékelés

 • Először válassza ki az adott Értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 • Ezt követően válassza ki a legördülő menüből az Értékelés módját. A rendszerben beállított alap lehetőségeken felül, az intézmény saját maga is létrehozhat egyedi Értékelés módokat, illetve módosíthatja is azokat. 
 • Van lehetősége Értékelés témáját is rögzítenie a Pedagógusnak, de ez nem kötelező eleme az Értékelés adásának. Az Értékelés témája megjelenik minden felületen, így a szülő/diák is nyomon tudja követni, hogy melyik témából szerezte a tanuló az adott Értékelést.
 • A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést. A mezőbe kattintva vagy az intézmény által rögzített, megjelenő központi Mondatbank elemei közül választhat, vagy akár a mezőbe begépeléssel egyedi Szöveges Értékelést is megadhat.
 • Végül a névsor tetején lévő Mentés gombbal rögzítésre kerülnek az Értékelések.

Százalékos értékelés

 • Először válassza ki az adott Értékelésnek tervezett, naplóba kerülő dátumot. 
 • Ezt követően válassza ki a legördülő menüből az Értékelés módját. A rendszerben beállított alap lehetőségeken felül, az intézmény saját maga is létrehozhat egyedi Értékelés módokat, illetve módosíthatja is azokat. 
 • Van lehetősége Értékelés témáját is rögzítenie a Pedagógusnak, de ez nem kötelező eleme az Értékelés adásának. Az Értékelés témája megjelenik minden felületen, így a szülő/diák is nyomon tudja követni, hogy melyik témából szerezte a tanuló az adott Értékelést.
 • A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést. A mezőbe kattintva vagy begépelheti vagy a nyilak segítségével megadhatja az adott értéket.
 • Végül a névsor tetején lévő Mentés gombbal rögzítésre kerülnek az Értékelések.

Diákok értékelésének módosítása

A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének módosításához az alábbi folyamatokat kell elvégezni függetlenül attól, hogy Osztályzatról, Szöveges vagy Százalékos értékelésről van szó.

 • Először a módosítandó Értékelésre kattintva válassza ki azt.
 • A felugró ablakban lehet módosítani az Értékelés minden jellemzőjét. Az Értékelés dátumát a korábban jelzett határidőkön belül lehet módosítani.
 • A módosítást a Mentés gomb megnyomásával tudja érvényesíteni, a Mégsem gombbal pedig elvetni, és mentés nélkül visszatérni az Értékelések felületre.

Diákok értékelésének törlése

A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének törléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni, függetlenül attól, hogy Osztályzatról, Szöveges vagy Százalékos értékelésről van szó.

 • Először a módosítandó Értékelésre kattintva válassza ki azt.
 • A felugró ablakban a Törlés gomb megnyomásával kezdeményezheti az Értékelés törlését. Az Értékelés törlésére a korábban jelzett határidőkön belül van lehetőség.
 • A felugró ablakban az Igen gomb megnyomásával meg kell erősíteni az Értékelés törlésének igényét, az esetleges téves törlések elkerülésének érdekében. A Nem gomb hatására visszatér a felület a módosítás ablakhoz, ahonnan a Mégsem gombbal lehet mentés és törlés nélkül visszatérni az Értékelések felületre.
 • No labels