Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Kapcsolattartási funkciójának Kérdőívek kezelése rész gyakorlati bemutatás, a Szülői/Gondviselői oldal szemszögéből.


  • No labels