Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) AMI moduljának Egyéni és Csoportos csoportjainak bemutatása a KRÉTA felületen.